Ko je stvorio Boga? Odakle je došao Bog?


српски
Pitanje: Ko je stvorio Boga? Odakle je došao Bog?

Odgovor:
Ateista Bertrand Rasel je napisao u svojoj knjizi "Zašto nisam hrišćanin" da ako je istina da je za sve potreban uzrok, onda je i Bogu potreban uzrok. On je iz ovog zaključio da ako je Bogu potreban uzrok, onda Bog nije Bog (i ako Bog nije Bog onda naravno ni nema Boga). Ovo je u stvari bilo malo sofisticiran oblik detinjastog pitanja, "Ko je stvorio Boga?" Čak i deca znaju da stvari ne postaju od ničega, tako da ako je Bog "nešto"onda i On mora da ima uzrok, zar ne?

Pitanje je lukavo jer se krije iza lažne pretpostavke da je Bog došao odnekud i onda pita, gde bi to moglo biti. Odgovor je da ovo pitanje nema nikakvog smisla. To je kao da pitate, "Kako izgleda plavi miris?" Plavo ne spada među stvari koje imaju miris, tako da je pitanje samo po sebi nevalidno.Na isti način, Bog ne spada u kategoriju stvari koje su stvorene, ili su nastale ili su prouzrokovane. Bog je neuzrokovan i nestvoren – On jednostavno postoji.

Kako mi ovo znamo? Pa, mi znamo da iz ničega ništa ne proizilazi. Tako da ako je ikada postojalo vreme gde apsolutno ništa nije postojalo, tada ništa nikada ne bi ni nastalo. Ali stvari postoje. Međutim, kako ne može da postoji apsolutno ništa, nešto je oduvek moralo da postoji. To što je oduvek postojalo mi zovemo Bog.

English
Vrati se na Srpsku stranu
Ko je stvorio Boga? Odakle je došao Bog?