Које се књиге налазе у Светом писму? Шта значи да је Свето писмо састављено од разних књига?


Питање: Које се књиге налазе у Светом писму? Шта значи да је Свето писмо састављено од разних књига?

Одговор:
Свето писмо је антологија списа које садржи 66 књига. Свето писмо се састоји од два дела, Старог завета и Новог завета. Стари завет има 39 а Нови 27 књига.

У Старом завету постоје четири основне поделе књига. Прва је Петокњижје, које садржи Постање, Излазак, Левитски законик, Бројеве и Поновљени закон.

Друга подела је на историјске књиге, и она укључује 12 књига: Исус Навин, Судије, Рута, 1. и 2. Самуилова, 1. и 2. Краљевима, 1. и 2. Дневника, Езра, Нехемија и Јестира.

Трећа подела је на књиге поезије (или књиге мудрости) и садржи књиге: Јов, Псалми, Пословице, Проповедник, и Песма над песмама.

Четврта подела је на пророчке књиге и укључује пет највећих пророка (Исаија, Јеремија, Јеремијине тужбалице, Језекиљ, и Данило) и 12 мањих пророка (Осија, Јоил, Амос, Овдија, Јотам, Михеј, Наум, Авакум, Софонија, Агеј, Захарије и Малахија).

Нови завет такође има четири главне поделе књига. Прва подела је на Јеванђеља – по Матеју, Марку, Луки и Јовану.

Друга подела укључује историјске књиге – књигу Дела апостолска.

Трећа подела је на посланице. Оне укључују 13 Павлових посланица (Римљанима, 1. и 2. Коринћанима, Галатима, Ефежанима, Филипљанима, Колошанима, 1. и 2. Солуњанима, 1. и 2. Тимотеју, Титу и Филимону) и 8 генералних посланица (Јеврејима, Јаковљеву, 1. и 2. Петрову, 1., 2. и 3. Јованову и Јудину).

Четврта подела укључује пророчке књиге – књигу Откривење.

Ових 66 књига је написало 40 разних писаца у периоду од отприлике 1400 година, на хебрејском, арамејском и грчком. Списе су потврдиле ране црквене старешине (јеврејске старешине за старозаветне списе). Ових 66 књига Светог писма су надахнуте Божије речи које су послужиле да се изграде ученици (Матеј 28:18–20) и изграде данашњи верници (2 Тимотеју 3:16–17). Свето писмо није створено обичном људском мудрошћу већ га је Бог надахнуо (2. Петрова 1:20–21) и трајаће заувек (Матеј 24:35).

Иако Свето писмо говори о многим темама, његова главна порука је да је Јеврејски Месија, Исус Христос дошао на свет да би донео пут за спасење свих људи (Јован 3:16). Само путем библијског Исуса Христа особа може да се спасе (Јован 14:16; Дела 4:12). „Вера, дакле, потиче од проповеди, а проповед бива Христовом речју." (Римљанима 10:17).

English


Врати се на Српску страну
Које се књиге налазе у Светом писму? Шта значи да је Свето писмо састављено од разних књига?

Сазнајте како ...

Проведи вечност са БогомПримите опроштај од Бога