settings icon
share icon

Knjiga o Ruti

српски
Autor: Ne postoji konkretan autor knjige o Ruti. Po predanju, knijgu o Ruti je napisao prorok Samuil.

Datum pisanja: Tačan datum pisanja ove knjige je neizvestan. Ipak, preovlađuje mišljenje da je taj datum između 1011 i 931 godine pre Hrista.

Svrha pisanja: Knjiga o Ruti je napisana za Izraelce. Ona govori o tome da istinska ljubav s vremena na vreme može da zahteva beskompromisnu žrtvu. Bez obzira na našu sudbinu, mi možemo živeti u skladu sa Božijim zapovestima. Istinska ljubav i dobrota će biti nagrađeni. Bog u izobilju blagosilja one koji žele da žive poslušnim životom. Poslušan život ne dozvoljava "nezgode" u Božijem planu. Bog pruža milosrđe onima koji su milosrdni.

Ključni stihovi: Ruta 1:16: "Ali Ruta reče: 'Nemoj me nagovarati da te ostavim i od tebe otidem; jer kuda god ti ideš, idem i ja; i gde god ti nastaniš, nastaniću se i ja; tvoj je narod moj narod, i tvoj je Bog moj Bog.'"

Ruta 3:9: "I on joj reče: 'Ko si?' Odgovori: 'Ja sam Ruta sluškinja tvoja; raširi krilo svoje na sluškinju svoju, jer si mi osvetnik.'"

Ruta 4:17: "I susede nadenuše mu ime govoreći: 'Rodi se sin Nojemini', i prozvaše ga Ovid. On bi otac Jeseja, oca Davidovog."

Kratak sažetak: Radnja ove knjige počinje u neznabožačkoj zemlji Moav, oblasti severoistočno od Mrtvog mora, a zatim se seli u Vitlejem. Ova istinita priča se odvija tokom sumornih dana neuspeha i pobune Izraelaca, koji su zvani periodom sudija. Glad je prisilila Elimeleha i njegovu ženu, Nojeminu, da pređu iz njihove zemlje Izraela u Moav. Elimeleh umire, a Nojemina ostaje sa svoja dva sina koji se ubrzo oženiše Moavkama, Orfom i Rutom. Kasnije umiru oba sina, a Nojemina ostaje sama u tuđoj zemlji sa snahama Orfom i Rutom. Orfa se vraća svojim roditeljima, dok Ruta odlučuje da ostane sa Nojeminom te da zajedno odputuju u Vitlejem. Ova priča o ljubavi i odanosti govori o Rutinom braku sa imućnim čovekom po imenu Voz, kome je rodila sina Ovida, koji postade deda Davidov i predak Isusov. Poslušnost dovede Rutu do privilegovane Hristove loze.

Predskazanje: Glavni tema knjige je otkupljenje od strane kinsmen. Voz, Rutin rođak sa muževljeve strane je postupio po svojoj dužnosti, kao što je navedeno u Mojsijevom zakonu i otkupio osiromašenog rođaka iz njegovih problema (Treća Mojsijeva 25:47-49). Hrist ponavlja ovaj scenario, otkupljujući nas, siromašne duhom od ropstva grehovima. Naš nebeski otac je poslao svoga sina na krst da bismo mogli postati Božija deca i Hristovi braća i sestre. Time što je postao naš spasitelj mi smo postali njegovi rođaci.

Praktična primena: Suverenost našeg velikog Boga se jasno vidi u priči o Ruti. On rukovodi svakim njenim korakom da postane Njegovo dete i ostvari svoj plan za nju da postane predak Isusa Hrista (Matej 1:5). Na isti način, mi imamo uverenje da Bog ima plan za svakog od nas. Mi bi trebalo da Mu verujemo, baš kao što Mu Nojemina i Ruta veruju.

Rutu vidimo kao primer vrsne žene iz Priča 31. Pored toga što je posvećena svojoj porodici i verno zavisna od Boga u Ruti vidimo i ženu koja ume da lepo govori. Njene reči su pune ljubavi, ljubaznosti i poštovanja kako za Nojeminu tako i za Voza. Vrsna žena iz Priča 31: “otvara svoja usta sa mudrošću a na njenom jeziku je zakon ljubaznosti” (st. 26). Danas bismo morali tražiti na daleko i široko da bi pronašli ženu dostojnu da bude naš uzor kao što je Ruta.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Knjiga o Ruti
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries