Psalmi


Autor: U kratkim opisima koji predstavljaju Psalme, David je naveden kao autor u 73 slučaja. Njegova ličnost i identitet su jasno utisnuti u mnoge od tih Psalama. Iako je jasno da je David napisao veliki deo Psalama, on svakako nije autor cele zbirke. Dva Psalma (72) i (127) se pripisuju Solomonu, Davidovom sinu i nasledniku. Psalam 90 je molitva pripisana Mojsiju. Grupa od 12 Psalama (50) i (73—83) je pripisana Asafovoj porodici. Korejovi sinovi su napisali 11 Psalama (42, 44-49, 84-85,87-88). Psalam 88 je pripisan Emanu, dok je (89) Etanu. Svi autori, osim Solomona i Mojsija su bili sveštenici ili Leviti, koji su bili odgovorni za obezbeđivanje muzike (pesama) za potrebe bogosluženja u hramu u u toku Davidove vladavine. Autor nije poznat za pedeset Psalama.

Datum pisanja: Pažljivo istraživanje pitanja autorstva, kao i sadržine samih Psalama, otkriva da se pisanje proteže na period od mnogo vekova. Mojsijeva molitva (90) je verovatno najstariji Psalam, u kome se ogleda slabost čoveka u odnosu na Božiju večnost. Poslednji Psalam je verovatno Psalam 137, pesma plača, nesumnjivo napisan tokom jevrejskog zatočeništva u Vavilonu, otprilike od 586. do 538. godine pre Hrista.

Jasno je da je veliki broj različitih ljudi napisao 150 pojedinačnih Psalama tokom hiljadugodišnjeg perioda izraelske istorije. Nepoznat urednik ih je sabrao i sklopio u njihov današnji oblik ubrzo nakon završetka zarobljeništva, oko 537. godine pre Hrista.

Svrha pisanja: Knjiga Psalma je najduža knjiga u Bibliji, sa 150 pojedinačnih Psalama. Takođe, to je jedna od najraznovrsnijih knjiga, jer Psalmi obuhvataju teme kao što su Bog i Njegovo stvaranje, rat, bogosluženja, mudrost, greh i zlo, presuda, pravda i dolazak Spasitelja.

Ključni stihovi: Psalam 19:1: “Nebesa kazuju slavu Božju, i dela ruku Njegovih glasi svod nebeski.”

Psalam 22:16-19: "Opkoliše me psi mnogi; četa zlikovaca ide oko mene, probodoše ruke moje i noge moje. Mogao bih izbrojati sve kosti svoje. Oni gledaju, i od mene načiniše stvar za gledanje. Dele haljine moje među sobom, i za dolamu moju bacaju žreb."

Psalam 23:1: "Gospod je pastir moj, ništa mi neće nedostajati."

Psalam 29:1-2: "Dajte Gospodu, sinovi Božji, dajte Gospodu slavu i čast. Dajte Gospodu slavu imena Njegovog. Poklonite se Gospodu u svetoj krasoti."

Psalam 51:10: "Učini mi, Bože, čisto srce, i duh prav ponovi u meni."

Psalam 119:1-2: "Blago onima kojima je put čist, koji hode u zakonu Gospodnjem. Blago onima koji čuvaju otkrivenja Njegova, svim srcem traže Ga".

Kratak sažetak: Knjiga Psalama je zbika molitvi, pesama i himni koje misli bogoslužitelja usmeravaju na Božiju slavu i bezgraničnu ljubav. Delovi ove knjige su korišćeni kao himnen u bogosluženju u drevnom Izraelu. Sam naziv “Psalmi” upućuje na muzičku tradiciju. Naziv potiče od Grčke reči koja znači "pesma otpevana uz pratnju muzičkog instrumenta."

Predskazanje: Božija priprema Spasitelja za svoj narod je stalna tema u knjizi Psalma. U brojnim Psalmima se vidi proricanje Spasitelja. Psalam 2:1-12 opisuje Mesijinu pobedu i carstvo. Psalam 16:8-11 nagoveštava Njegovu smrt i uskrsnuće. Psalam 22 nam prikazuje Spasiteljevu patnju na krstu i proročanstva raspeća do detalja, koja su bila u potpunosti ispunjena. Slava Spasitelja i Njegove Neveste je prikazana u Psalmu 45:6-7, dok Psalmi 72:6-17, 89:3-37, 110:1-7 i 132:12-18 predstavljaju slavu i sveobuhvatnost Njegove vladavine.

Praktična primena: Jedna od posledica ispunjenosti Duhom il Hristovom Rečju je pevanje. Psalmi su “pesmarica” rane crkve koja odražava novu istinu u Hristu.

Bog je isti u svim Psalmima. Ali Mu mi odgovaramo na različite načine, u skladu sa specifičnim okolnostima u kojima se nalazimo. Pisac Psalma izjavljuje da je čudesni Bog koga obožavamo onaj koji je visok i izdignut iznad naših ljudskih iskustava, ali takodje i onaj koji je dovoljno blizu da nas dotakne i hoda uz nas celog života.

Bogu možemo pružiti sva naša osećanja —bez obzira na to koliko su loša ili žalosna— i možemo biti sigurno da će ih On čuti i razumeti. Pisac Psalma nas uči da je najiskrenija molitva zapravo vapaj za pomoć kada se nalazimo preplavljeni životnim problemima.

English


Sažetak Starog ZavetaPsalmi

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga