settings icon
share icon

Knjiga proroka Osije

српски
Autor: Prvi stih prvog poglavlja (Osija 1:1) identifikuje Proroka Osiju kao pisca ove knjige. Knjiga je prikaz Osijinih proročkih poruka namenjenih Božijoj deci i svetu. Osija je jedini izraelski prorok koji je iza sebe ostavio pisana proročanstva, koja su nastala u kasnijim godinama njegovog života.

Datum pisanja: Osija, sin Veirijev, je prilično dugo prorokovao, od 785. do 725. godine pre Hrista. Knjiga je najverovatnije napisana između 755. i 725. godine pre Hrista.

Svrha pisanja: Osija je napisao ovu knjigu da bi podsetio Izraelce—i nas—da je odanost našeg voljenog Boga Svom zavetovanom narodu nepokolebljiva. Kroz priču o strpljivom mužu i nevernoj ženi je prikazana Božija naklonost Izraelu, uprkos njihovom stalnom okretanju ka lažnim bogovima. Osijina poruka je takođe poruka upozorenja onima koji okreću leđa Božijoj ljubavi. Simboličnim predstavljanjem Osijinog i Gomerinog braka je prikazana Božija ljubav prema idolopokloničkom narodu Izraela, uz sjajno upoređivanje u temama greha, presude i praštanja.

Ključni stihovi: Osija 1:2: “Kad Gospod poče govoriti Osiji, reče Gospod Osiji: Idi, oženi se kurvom, i rodi kopilad, jer se zemlja prokurva odstupivši od Gospoda.”

Osija 2:23: “I posejaću je sebi na zemlji, i smilovaću se na Loruhamu, i reći ću Loamiji: Ti si moj narod, i on će reći: Bože moj!”

Osija 6:6: “Jer je meni milost mila a ne žrtva, i poznavanje Boga većma nego žrtva paljenica.”

Osija 14:2-4: “Uzmite sa sobom reči, i obratite se ka Gospodu; recite Mu: Oprosti sve bezakonje, i primi dobro; i daćemo žrtve usana svojih. Asirac nas ne može izbaviti, nećemo jahati na konjima, niti ćemo više govoriti delu ruku svojih: Bože naš; jer u Tebe nalazi milost sirota. Isceliću otpad njihov, ljubiću ih drage volje; jer će se gnev moj odvratiti od njega.”

Kratak rezime: Knjiga proroka Osije može biti podeljena na dva dela: (1) Osija 1:1-3:5 je prvi deo koji opisuje nevernu žene i vernog muža, što simbolizuje Izraelsko neverstvo Bogu zbog idolopoklonstva, i (2) Osija 3:6-14:9 sadrži osudu Izraela, a posebno Samarije, zbog obožavanja idola, i njihovo moguće vraćanje Bogu.

Prvi deo knjige sadrži tri različite pesme (stiha) koje ilustruju kako se Božija deca s vremena na vreme vraćaju idolopoklonstvu. Bog je naredio Osiji da oženi Gomer, koja se po rođenju troje dece vratila svojim ljubavnicima. Simbolično značenje toga se može jasno videti u prvom poglavlju, gde Osija vrši poređenje sa izraelskim odvraćanjem od braka ka prostituciji. Drugi deo sadrži Osijinu osudu Izraelaca za kojom slede obećanja i Božija milost.

Osijina knjiga je proročki prikaz Božije nepokolebljive ljubavi prema Svojoj deci. Božija nezahvalna i nezaslužena tvorevina-ljudi su od početka vremena prihvatali Božiju ljubav, blagodat i milost, bez obzira na to što nisu mogli da se uzdrže od svojih greha.

U poslednjem delu knjige je pokazano kako Bog zanemaruje zlodela Svoje dece kada ih Njegova ljubav pokajane vrati na Njegov put. Osijina proročka poruka predskazuje dolazak izraelskog Spasitelja 700 godina unapred. Osija je u Novom Zavetu često citiran.

Predskazanja: Stih 2:23 ove knjiga je divna Božija proročka poruka o tome da su i neznabožci (ne-Jevreji) Božija deca, što je takođe navedeno i u Rimljanima 9:25 i Prvoj Petrovoj 2:10. Neznabožci nisu “Božiji narod” od početka, ali On je Svojom milošću i blagodaću dao Isusa Hrista, i verom u Njega smo nakalemljeni na drvo Njegovog naroda (Rimljanima 11:11-18). Ovo je neverovatna istina o Crkvi, koja se naziva “tajna”, jer su samo Jevreji bili smatrani Božijim narodom pre Hrista. Jevreji su po dolasku Hrista bili privremeno zaslepljeni sve dok “ne uđu svi neznabožci” (Rimljanima 11:25).

Praktična primena: Knjiga proroka Osije nas uverava u Božiju bezuslovnu ljubav prema Svom narodu. Ali, tu je takođe opisana i Božija posramljenost i ogorčenost postupcima Svoje dece. Kako se dete kome se daje obilje ljubavi, milosti i blagodati ophodi s toliko nepoštovanja prema Ocu? A mi smo to činili vekovima. Moramo pogledati malo dalje od ogledala koje je ispred nas i u njemu videti odraz onih istih Izraelaca koje smo posmatrali u osudi zbog okretanja leđa Bogu.

Samo ako pamtimo koliko mnogo je Bog učinio za sve nas, možemo da izbegnemo da odbacimo Onog koji nam može dati večni život u Slavi umesto pakla koji zaslužujemo. Važno je da naučimo da poštujemo našeg Tvorca. Osija nam pokazuje da će Bog iznova pokazati beskrajnu ljubav prema nama ukoliko je naše srce, kada učinimo grešku, ožalošćeno i obećava pokajanje (1. Jovanova 1:9).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Knjiga proroka Osije
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries