settings icon
share icon

Knjiga proroka Nauma

српски
Autor: Pisac ove knjige sebe identifikuje kao Nauma Elkošanina (na jevrejskom “Utešitelj” ili “Tešitelj”) (1:1). Postoji dosta teorija gde se grad Elkošan nalazio, ali ni jedna nije dokazana. Jedna od teorija kaže da se taj grad kasnije zvao Kapernaum (što doslovno znači “Naumovo selo”) kod Galilejskog jezera.

Datum pisanja: Sa obzirom na ograničen broj informacija koje znamo o Naumu, najbolje što možemo da uradimo je da suzimo vremenski okvir, prema kome je knjiga napisana između 663. i 612. godine pre Hrista. Kod određivanja datuma su nam bila od pomoći dva događaja. Prvo, Naum piše o Tebi (No-Amonu) u Egipatskom napadu Asirije (663. godine pre Hrista) u prošlom vremenu, tako da se to već bilo dogodilo. Drugo, preostali deo Naumovog proročanstva se obistinio u 612. godini pre Hrista.

Svrha pisanja: Naum ovu knjigu nije napisao kao upozorenje ili “poziv na pokajanje” narodu Ninevije. Bog im je 150 godina ranije poslao proroka Jonu sa Njegovim obećanjem kojim je rekao šta se može dogoditi ukoliko nastave lošim putem. Ljudi su se u to vreme pokajali, ali su u vreme radnje ove knjige lose ponašali, ako ne čak i gore nego pre 150 godina. Asirci su postali potpuno okrutni u svojim osvajanjima (tela njihovih žrtava su visila sa stubova, stavljali su kožu od žrtava na zidove svojih šatora). Sada je Naum govorio Judejima da ne očajavaju jer je Bog izrekao presudu i Asirci će ubrzo dobiti ono što zaslužuju.

Ključni stihovi: Naum 1:7: “Dobar je Gospod, grad je u nevolji, i poznaje one koji se uzdaju u Nj.”

Naum 1:14a: “Ali za tebe zapovedi Gospod da se ne seje više ime tvoje.”

Naum 1:15a: “Eto, na gorama noge onog koji nosi dobre glase, koji oglašuje mir.” Takođe videti Isaija 52:7 i Rimljanima 10:15.

Naum 2:13a: “Evo me na te, govori Gospod nad vojskama.”

Naum 3:19: “Nema leka polomu tvom, ljuta je rana tvoja; ko god čuje glas o tebi, pljeskaće rukama nad tobom, jer koga nije stizala zloća tvoja jednako?”

Kratak sažetak: Ninevijani su jednom poslušali Jonino propovedanje i vratili se na Božiji put. Međutim, 150 godina kasnije, nanovo su se vratili idolopoklonstvu, nasilju i gordosti (Naum 3:1-4). Još jednom je Bog poslao Svog proroka da Ninevijanima propoveda presudu o uništavanju grada, čime ih je bodrio na pokajanje. Nažalost, oni nisu poslušali Naumovo upozorenje te ih je Vavilon pokorio i zavladao gradom.

Predskazanja: Pavle u stihu Rimljanima 10:15 ponavlja stih iz Nauma 1:15. Taj stih se odnosi na Mesiju i Njegovu službu, kao i na Hristove apostole u Njegovo vreme. To takođe može da važi za bilo kog poslanika Evanđelja čiji je posao da "propoveda Evanđelje mira". Bog je Hristovom krvlju sklopio mir sa grešnima i time svom narodu dao mir koji “prevazilazi svaki um” (Filipljanima 4:7). Posao propovednika je takođe da "javlja radosne vesti o dobrim stvarima" (KJV), kao što su pomirenje, pravednost, opraštanje, život i večno spasenje kroz raspetog Hrista. Propovedanje takvog Evanđelja, i javljanje takvih vesti, čini njihove noge milim. Ovde je prikazan onaj koji trči ka drugima, da nestrpljivo i radosno objavi Dobre Vesti.

Praktična primena: Bog je strpljiv i sporo se ljuti. On svakoj zemlji daje vreme da ga proglasi za svog Gospoda. No On se ne dava ismejavati. Svaki put kada se jedna država okrene od Njega da služi nekim svojim pobudama, On se namesi u osudi. Sjedinjene Američke države su pre skoro 220 godina osnovane kao Nacija koja se vodi Biblijskim principima. To se promenilo u poslednjih 50 godina, tako da se oni svakodnevno sve više udaljuju od Boga. Naša dužnost, kao Hrišćana je da se borimo za Biblijske principe i svetu istinu, za Istinu koja je jedina nada za svaku zemlju.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Knjiga proroka Nauma
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries