Knjiga proroka Miheja


Autor: Prorok Mihej je napisao ovu knjigu (Mihej 1:1).

Datum pisanja: Knjiga je najverovatnije napisana između 735. i 700. godine pre Hrista.

Svrha pisanja: Poruka ove knjige je kompleksna mešavina osude i nade. S jedne strane, proročanstva najavljuju presudu Izraelu za greh društva, razvratne vođe i idolopoklonstvo. Očekivalo se da ova presuda kulminira razaranjem Jerusalima i Sumarije. S druge strane, knjiga najavljuje ne samo obnovu naroda, već i preobražaj i uzdizanje Izraela i Jerusalima. Poruke nade i osude nisu nužno u suprotnosti, jer se obnova i preobražaj odvijaju tek nakon presude.

Ključni stihovi: Mihej 1:2: "Čujte, svi narodi, slušaj, zemljo i šta je na njoj, i Gospod Bog da vam je svedok, Gospod iz svete crkve svoje."

Mihej 5:2: "A ti, Vitlejeme Efrato, ako i jesi najmanji među hiljadama Judinim, iz tebe će mi izaći koji će biti Gospodar u Izrailju, kome su izlasci od početka, od večnih vremena."

Mihej 6:8: "Pokazao ti je, čoveče, šta je dobro; i šta Gospod ište od tebe osim da činiš što je pravo i da ljubiš milost i da hodiš smerno s Bogom svojim?"

Mihej 7:18-19: "Ko je Bog kao Ti? Koji prašta bezakonje i prolazi prestupe ostatku od nasledstva svog, ne drži do veka gnev svoj, jer Mu je mila milost. Opet će se smilovati na nas; pogaziće naša bezakonja; bacićeš u dubine morske sve grehe njihove."

Kratak sažetak: Prorok kori vladare, sveštenike i proroke Izraela koji iskorišćavaju i obmanjuju ljude. To čini zbog njihovih dela zbog kojih će Jerusalim biti uništen. Prorok Mihej najavljuje izbavljenje ljudi koji će otići iz Jerusalima u Vavilon i završava uz opomenu Jerusalima da unište narode koji su se okupili protiv njih. Savršen vladar će doći iz Vitlejema da štiti narod. Mihej najavljuje pobedu Jakovljevom ostatku i predviđa dan kada će Gospod očistiti narod od idlopoklonstva i upotrebe vojne moći. Prorok iznosi slikovit i jasan pregled Božijih zahteva za pravdom i vernošću i nagoveštava osudu za one koji su sledili puteve Amrije i Ahava. Knjiga se završava proročkom službom koja sadrži elemente tužbalice. Izrael ispoveda svoj greh i obezbeđuje izbavljenje kroz snažna Božija dela.

Predskazanja: Mihej 5:2 je spasiteljsko proročanstvo koje su citirali mudraci sa istoka koji su bili u potrazi za carem rođenim u Vitlejemu (Matej 2:6). Budući da su ovi mudraci bili upoznati sa jevrejskim Svetim Pismom znali su da će iz malenog sela Vitlejema izaći Knez Mira, Svetlost sveta. Mihejina poruka o grehu, pokajanju i obnovi svoje krajnje ispunjenje pronalazi u Isusu Hristu koji je žrtva izmirenja za naše grehe (Rimljanima 3:24-25) i jedini put ka Bogu (Jovan 14:6).

Praktična primena: Bog nam daje upzorenja, tako da nećemo morati da trpimo Njegov gnev. Ako ne poslušamo Božija upozorenja i odbacimo Njegovu odredbu za greh u žrtvi Njegovog Sina, presuda je sigurna. Za one koji veruju u Hrista, Bog nas neće kazniti iz mržnje već zato što nas voli. On zna da greh razara, a želi da budemo celoviti. Ta celovitost, koja je obećanje preporoda, očekuje one koji Mu ostanu poslušni.

English


Sažetak Starog ZavetaKnjiga proroka Miheja

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga