settings icon
share icon

Knjiga proroka Danila

српски
Autor: Prorok Danilo se u knjizi prepoznaje kao autor (Danilo 9:2; 10:2). Takođe, Isus pominje Danila kao pisca (Matej 24:15).

Datum pisanja: Pretpostavlja se da je ova knjiga je napisana između 540. i 530. godine pre Hrista.

Svrha pisanja: Vavilonski car Navuhodonosor je 605. godine pre Hrista pokorio Judu i mnoge stanovnike, među kojima je bio Danilo, i odveo ih u Vavilon. Danilo je služio u dvoru cara Navuhodonosora i nekoliko vladara koji su došli na vlast posle njega. Knjiga proroka Danila beleži dela, proročanstva i vizije Proroka Danila.

Ključni stihovi: Danilo 1:19-20: “I govori car s njima, i ne nađe se među svima njima ni jedan kao Danilo, Ananija, Misailo i Azarija; i stajahu pred carem. I u svemu čemu treba mudrost i razum, za šta ih car zapita, nađe da su deset puta bolji od svih vrača i zvezdara što ih beše u svemu carstvu njegovom.”

Danilo 2:31: “Ti, care, vide, a to lik velik; velik beše lik i svetlost mu silna, i stajaše prema tebi, i strašan beše na očima.”

Danilo 3:17-18: “Evo, Bog naš, kome mi služimo, može nas izbaviti iz peći ognjene užarene; i izbaviće nas iz tvojih ruku care. A i da ne bi, znaj, care, da bogovima tvojim nećemo služiti niti ćemo se pokloniti zlatnom liku, koji si postavio.”

Danilo 4:34-35: “Ali posle tog vremena ja Navuhodonosor podigoh oči svoje k nebu, i um moj vrati mi se, i blagoslovih Višnjeg, i hvalih i slavih Onog koji živi doveka, čija je vlast vlast večna i čije je carstvo od kolena do kolena. I svi stanovnici zemaljski ništa nisu prema Njemu, i radi šta hoće s vojskom nebeskom i sa stanovnicima zemaljskim, i nema nikoga da bi Mu ruku zaustavio i rekao Mu: Šta radiš?”

Danilo 9:25-27: “Zato znaj i razumi: Otkada iziđe reč da se Jerusalim opet sazida do pomazanika vojvode biće sedam nedelja, i šezdeset i dve nedelje da se opet pograde ulice i zidovi, i to u teško vreme. A posle te šezdeset i dve nedelje pogubljen će biti pomazanik i ništa mu neće ostati; narod će vojvodin doći i razoriti grad i svetinju; i kraj će mu biti s potopom, i određeno će pustošenje biti do svršetka rata. I utvrdiće zavet s mnogima za nedelju dana, a u polovinu nedelje ukinuće žrtvu i prinos; i krilima mrskim, koja pustoše, do svršetka određenog izliće se na pustoš.”

Kratak rezime: Knjiga se može podeliti na tri dela. Prvo poglavlje opisuje vavilonsko osvajanje Jerusalima. Danilo i njegova tri prijatelja su odvedeni u Vavilon, zajedno sa ostalim ljudima. Njih četvorica su zbog svoje hrabrosti i Božijeg blagoslova koji su nosili sa sobom bili “unapređeni” u službi caru (Danilo 1:17-20).

Poglavlja 2-7 beleže Navuhodonosorev san koji je jedino Danilo mogao ispravno protumačiti. U tom snu je bila velika statua koja je predstavljala carstva koja će nastati u budućnosti. Navuhodonosor je napravio veliku zlatnu statuu po svom liku, a potom je prisilio sve da joj se poklone. Sedrah, Misah i Avdenago su odbili tu naredbu. Uprkos tome što su po carevoj naredbi bačeni u ognjenu peć, njih trojica su čudotvornom Božjom voljom pošteđena. Bog je Navuhodonosora osudio na progon zbog njegove gordosti, ali je bio vraćen čim je prepoznao i priznao Božje večno carstvo.

U 5. poglavlju je zabeleženo kako Navuhodonosorov sin Valtasar zloupotrebljava posuđe uzeto iz Božijeg Hrama u Jerusalimu, kao i primanje Božje poruke, pisane na zidu. Jedino je Danilo mogao da protumači to što je bilo napisano, poruku o Božjoj presudi caru. Zbog toga što je odbio da se moli isključivo caru, Danilo je bačen u lavovsku jamu, ali je Božijim čudom pošteđen. Bog mu je u san poslao sliku četiri zveri. Te četiri zveri predstavljaju četiri carstva: Vavilon, Persiju, Grčku i Rim.

Poglavlja 8-12 sadrže viziju ovna, jarca i nekoloko rogova – koji takođe upućuju na buduća carstva i vladare. Deveto poglavlje govori o Danilovom proročanstvu “sedamdeset nedelja”. Bog je Danilu dao tačnu hronologiju dolaska Spasitelja i njegovog lišavanja života. U proročanstvu se takođe navodi i vladar koje je napravio sedmogodišnji zavet sa Izraelom, a prekršio ga nakon tri ipo godine, posle čega ga je ubrzo snašla velika osuda i svršetak svega. Danila je nakon ove velike vizije posetio i ohrabrio jedan anđeo, i detaljno mu objasnio proročanstvo.

Predskazanja: U pričama o ognjenoj peći i Danilu u lavljem kavezu vidimo nagoveštaj spasenja koje nam Hrist pruža. Tri muškarca izjavljuju da je njihov Bog onaj Bog koji spasava i koji može pružiti mogućnost za begstvo (Danilo 3:17). Na isti način, slanjem Isusa da umre za naše grehe, Bog nam je omogućio begstvo iz pakla (1. Petrova 3:18). U Danilovom slučaju, Bog je poslao anđela da zatvori usta lavovima, čime je spasao Danila od smrti. Isus Hrist je naša zaštita od opasnosti da upadnemo u greh.

Danilovo viđenje kraja vremena opisuje izraelskog Spasitelja koji će mnoge očistiti i posvetiti (Danilo 12:10). On je naša pravednost (1. Petrova 5:21) od koje će naši gresi, iako krv-crveni, biti oprani a mi ćemo biti beli kao sneg (Isaija 1:18).

Praktična primena: Trebalo bi uvek da stojimo iza onog što mislimo da je ispravno, kao što su to činili Sedrah, Misah i Avdenago. Bog je veći od bilo koje kazne koja bi nas mogla zadesiti. Bog je uvek dostojan našeg poštovanja, bez obzira šta odluči, da li će nas spasiti ili ne. Bog zna šta je najbolje i On nagrađuje one koji Mu veruju is u mu poslušni.

Bog ima plan koji ide do najsitnijih detalja. On poznaje i kontroliše budućnost. Sve što je Bog prorekao se ostvarilo. Dakle, treba da se uzdamo i verujemo da će se događaji koje je On prorekao za budućnost jednog dana ostvariti baš onako kako je i rečeno.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Knjiga proroka Danila
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries