settings icon
share icon

Knjiga proroka Avakuma

српски
Autor: Prvi stih prvog poglavlja identifikuje ovu knjigu kao proročanstvo Proroka Avakuma.

Datum pisanja: Knjiga proroka Avakuma je napisana između 610. i 605. godine pre Hrista.

Svrha pisanja: Avakum se pitao zašto Bog dozvoljava da Njegov izabrani narod prolazi kroz stalne patnje u rukama neprijatelja. Avakumoa vera je povraćena Božijim odgovorima.

Ključni stihovi: Avakum 1:2: “Dokle ću, Gospode, vapiti a Ti nećeš da čuješ? Dokle ću Ti vikati: Nasilje! A Ti nećeš da izbaviš?”

Avakum 1:5: “Pogledajte po narodima i vidite, i čudite se i divite se, jer ću učiniti delo u vaše dane kog nećete verovati kad se stane pripovedati.”

Avakum 1:12: “Nisi li Ti od veka, Gospode Bože moj, Sveče moj? Nećemo umreti.”

Avakum 2:2-4: “I odgovori mi Gospod i reče: Piši utvaru, i da bude razgovetno na pločama da se lako čita. Jer će još biti utvara do određenog vremena, i govoriće šta će biti do kraja i neće slagati; ako okleva, čekaj je, jer će zacelo doći, i neće odocniti. Gle, ko se ponosi, njegova duša nije prava u njemu; a pravednik će od vere svoje živ biti.”

Avakum 2:20: “A Gospod je u svetoj crkvi svojoj; ćuti pred Njim sva zemljo!”

Avakum 3:2: “Gospode, čuh reč Tvoju, i uplaših se; Gospode, delo svoje usred godina sačuvaj u životu, usred godina objavi ga, u gnevu seti se milosti.”

Avakum 3:19: “Gospod je Gospod sila moja, i daće mi noge kao u košute, i vodiće me po visinama mojim. Načelniku pevačkom uz žice moje.”

Kratak sažetak: Na početku knjige prorok Avakum vapi za Božijim odgovorom na pitanje zašto je dopušteno da Božiji izabrani narod pati u zatočeništvu (Avakum 1:1-4). U suštini, Božiji odgovor Avakumu glasi: “nećeš verovati kada ti budem rekao” (Avakum 1: 5-11). Avakum odlučno nastavlja, govoreći: “U redu, ti jesi Bog, ali mi možeš reći nešto više o tome zašto se ovo dešava” (Avakum 1: 17-2:1). Tada mu Bog odgovara pružajući mu više informacija, a zatim govori zemlji da ćuti pred Njim (Avakum 2:2-20). Na kraju Avakum piše molitvu kojom izražava svoju veru u Boga, koja je jaka čak i pored tih iskušenja (Avakum 3:1-19).

Predskazanja: Apostol Pavle u dva navrata citira stih Avakum 2:4 (Rimljanima 1:17; Galatima 3:11) da bi podcrtao učenje o opravdanju kroz veru. Vera koja je Božiji dar i koja je dostižna kroz Hrista je ona vera koja spasava (Efescima 2:8-9) i koja je održiva tokom čitavog života. Istom verom stičemo večni život i živimo hrišćanski život. Za razliku od onoga ko se “ponosi” sa početka stiha, i njegova duša nije prava u njemu i njegove želje nisu čestite . Ali mi koji smo opravdani verom u Hrista, smo u potpunosti pravedni zato što je On zamenio svoju savršenu pravednost za naš greh (2. Korinćanima 5:21), i omogućio nam da živimo po veri.

Praktična primena: Primena ove knjige za čitaoca je u tome što poručuje da je dozvoljeno pitati se šta Bog to radi, uz poštovanje i naklonost. Ponekad nam nije jasno šta se dešava, posebno ako neko vreme patimo ili ako nam se čini da naši neprijatelji napreduju dok mi jedva preživljavamo. Ova knjiga, međutim tvrdi da je Bog suveren, svemogući Bog koji sve drži pod kontrolom. Jednostavno treba da budemo mirni i da znamo da On dela. On je taj koji je rekao da Jeste, i da održava svoja obećanja. On će kazniti zle. On je još uvek na prestolu univerzuma, iako mi to ne možemo videti. Potrebno je se usredsredimo na: “Gospod je Gospod sila moja, i daće mi noge kao u košute, i vodiće me po visinama mojim.” (Avakum 3:19). Omogućivši nam da se popenjemo na visine, Bog nas vodi na viša mesta sa Njim gde smo izdvojeni iz sveta. Ponekad je jedini put kroz patnju i tugu, ali ako se oslanjamo na Njega, i verujemo Mu stićićemo tamo gde on želi da budemo.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Knjiga proroka Avakuma
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries