settings icon
share icon

Knjiga proroka Amosa

српски
Autor: Prvi stih prvog poglavlja (Amos 1:1) identifikuje Proroka Amosa kao pisca ove knjige.

Datum pisanja: Knjiga je najverovatnije napisana između 760. i 753. godine pre Hrista.

Svrha pisanja: Amos je, u trenutku Božjeg poziva, pastir i berač voća iz Judejskog sela Tekuje, bez škole i svešteničkog obrazovanja. Njegova misija je bila usmerena na susede na severu, Izraelce. Amosove poruke o predstojećoj kazni i ropstvu zbog grehova cele nacije su uglavnom bile zanemarene i neželjne, jer još od Solomonovog vremena nije bilo tako dobrih dana u Izraelu. Amosova služba je trajala za vreme vladavine cara Jerovoama II nad Izraelom, a Ozije nad Judom.

Ključni stihovi: Amos 2:4: "Ovako veli Gospod: Za tri zla i za četiri što učini Juda, neću mu oprostiti, jer prezreše zakon Gospodnji i uredbe Njegove ne držaše, i prevariše se lažima svojim, za kojima hodiše oci njihovi."

Amos 3:7: "Jer Gospod Gospod ne čini ništa ne otkrivši tajne svoje slugama svojim prorocima."

Amos 9:14: "I povratiću roblje naroda svog Izrailja, i opet će sagraditi puste gradove i naseliće se, i nasadiće vinograde i piti vino iz njih, i načiniće vrtove i jesti rod iz njih."

Kratak sažetak: Amos može da vidi da je Izraelski narod, uprkos spoljnjem napretku i moći, iznutra poročan do srži. Gresi za koje Amos kori narod su mnogobrojne: zanemarivanje Božje reči, idolopoklonstvo, paganska bogosluženja, pohlepa, podmitljivo vođstvo i tlačenje siromašnih. Amos prvo izriče kaznu svim okolnim narodima, zatim svom, Judejima, da bi na kraju Izraelcima izrekao najoštriju kaznu. Vizije koje je dobio od Boga otkrivaju istu snažnu poruku: kazna je blizu. Knjiga se završava Božjim obećanjem datim Amosu koje govori o budućoj obnovi onoga što preostane.

Predskazanja: Knjiga proroka Amosa se završava divnim obećanjem za budućnost. “I posadiću ih u zemlji njihovoj, i neće se više iščupati iz zemlje svoje, koju im dadoh, govori Gospod Bog tvoj” (9:15). Konačno ispunjenje Božjeg obećanja Avramu (Postanje 12:7; 15:7; 17:8) će se desiti tokom Hristove hiljadugodišnje vladavine na zemlji (videti Joil 2:26,27). Otkrivenje 20 opisuje hiljadu godina Hristove vladavine, vreme mira i radosti pod savršenom vladavinom Samog Hrista. U to vreme će verni Izraelci i nejevrejski Hrišćani biti združeni u Crkvi, i živeće i carovaće sa Hristom.

Praktična primena: Ponekad mislimo da smo “samo”. Samo smo prodavac, poljoprivrednik ili domaćica. Amos može biti smatran kao “samo”. On nije bio sveštenik, ni prorok, ni proročki sin. On je bio samo pastir, mali privrednik iz Judeje. Ko bi ga slušao? Ali umesto da nađe izgovor, Amos se povinovao Bogu i postao snažan Božji glas za promene.

Gospod je kroz Bibliju koristio te “samo” osobe, kao što su pastiri, stolari, ribolovci. Bog te na taj način može koristiti, šta god da si u ovom životu. Nema mnogo Amosa. On je bio “samo”. “Samo” Božji sluga. To je dobar način da se bude Božje “samo”.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Knjiga proroka Amosa
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries