settings icon
share icon

Knjiga proroka Ageja

српски
Autor: Prvi stih prvog poglavlja identifikuje Proroka Ageja kao pisca ove knjige.

Datum pisanja: Knjiga proroka Ageja je napisana oko 520. godine pre Hrista.

Svrha pisanja: Agej je nastojao da navede Božiji narod da preispita svoje prioritete. On ih je pozvao da izgradnjom Hrama poštuju i slave Boga, bez obzira na lokalno i zvanično neslaganje sa tim. Agej ih je pozvao da se ne obeshrabre jer Hram neće biti skupoceno ukrašen kao Solomonov. Savetovao ih je da se okrenu od svojih nečistih puteva i da veruju u Božiju suverenu moć. Knjiga proroka Ageja je podsetnik nedaća sa kojima se Božiji narod susreće u tom trenutku, načina na koji se se narod uzdao u Boga i Božije pomoći narodu kada je to bilo potrebno.

Ključni stihovi: Agej 1:4: " Je li vama vreme da sedite u kućama svojim obloženim daskama, a ovaj je dom pust?"

Agej 1:5-6: " Zato sada ovako veli Gospod nad vojskama: Uzmite na um puteve svoje. Sejete mnogo, a uvozite malo; jedete, a ne bivate siti; pijete, a ne napijate se; odevate se a ni jedan ne može da se zgreje; i koji zaslužuje novce, meće ih u prodrt tobolac."

Agej 2:9: " Slava će ovog doma poslednjeg biti veća nego onog prvog, veli Gospod nad vojskama; i postaviću mir na ovom mestu, govori Gospod nad vojskama."

Kratak sažetak: Da li će Božiji narod da preispita svoje prioritete, bude hrabar, i deluje u skladu sa Božijim obećanjima? Bog je pokušao da upozori ljude da uzmu u obzir Njegove reči. Pored upozorenja, On je posredstvom Svog sluge Ageja dao obećanje da bi motivisao narod da Ga prati. Judeji su bili poslati u izgnanstvo u Vavilon zbog toga što su Božiji ljudi obrnuli svoje prioritete, tako da Bog nije zauzimao prvo mesto u njihovim životima. Bog je, odgovarajući na Danilovu molitvu i ispunjavajući Svoje obećanje, usmerio persijskog cara Kira da dopusti Jevrejima koji su u izgnanstvu da se vrate u Jerusalim. Grupa Jevreja se sa radošću vratila u svoju zemlju, postavila Boga na prvo mesto u životu, i služila Mu. Ta grupa Jevreja je počela da obnavlja Jerusalimski Hram bez pomoći Palestinaca koji tu žive. Oni su se hrabrom vernošću oko 15 godina susretali sa protivljenjem žitelja i Persijske vlade.

Predskazanja: Knjiga proroka Ageja se, kao i većina knjiga manjih proroka, završava obećanjima obnove i blagoslova. U poslednjem stihu, Agej 2:23, Bog koristi izrazito mesijansko ime za Zorovavelja, “Moj Sluga” (Uporedi 2. Samuilova 3:18; 1. Carevima 11:34; Isaija 42:1–9; Jezikelj 37:24,25). Bog posredstvom Ageja obećava Zorovavelju da će ga učiniti pečatnim prstenom, koji je simbol časti, autoriteta i moći, nešto poput kraljevog žezla korišćenog za overu pisama i dekreta. Zorovavelj, kao Božiji pečatni prsten predstavlja Davidov dom i nastavak mesijanske loze koju je prekinulo Izgnanstvo. Zorovavelj ponovo uspostavlja Davidovu lozu careva koja će kulminirati u hiljadugodišnju Hristovu vladavinu. Zorovavelj se pojavljuje u Hristovom rodoslovu i na Josifovoj (Matej 1:12) i na Marijinoj strani (Luka 3:27).

Praktična primena: Agejova knjiga skreće pažnju na zajedničke probleme sa kojima se većina ljudi danas suočava. Agej nas poziva: 1) da preispitamo naše prioritete da bi videli da li smo više zainteresovani za svoja zadovoljstva nego za Božija dela; 2) da odbijemo gubitnički stav kada naiđemo na protivljenje ili obeshrabrujuće okolnosti; 3) da priznamo svoje neuspehe i nastojimo da živimo čistim životom pred Bogom; 4) da delujemo hrabro za Boga zbog toga što smo sigurni da je On uvek sa nama i potpuno kontroliše naše okolnosti; i 5) da se osećamo sigurno u Božijim rukama znajući da će nas izobilno blagosloviti jer smo Mu verno služili.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Knjiga proroka Ageja
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries