settings icon
share icon

Knjiga o Sudijama

српски
Autor: Knjiga o Sudijama nema konkretno ime autora. Po tradiciji, knjigu o Sudijama je napisao Prorok Samuilo. Dokazi ukazuju na to da je autor knjige živeo ubrzo nakon perioda sudija. Samuilo se uklapa u taj period.

Datum pisanja: Knjiga o Sudijama je verovatno napisana između 1045. i 1000. godine pre Hrista.

Svrha pisanja: Knjiga o Sudijama se može podeliti u dva dela: 1) Poglavlja 1-16 koja prikazuju ratove za oslobođenje počevši od Izraelske pobede nad Hanancima a završavaju sa porazom Filistejaca i smrću Samsona; 2) Poglavlja 17-21 koja se odnose na dodatke i nisu povezana sa prethodnim poglavljima. Ova poglavlja beleže vreme „kada ne beše cara u Izrailju (Sudije 17:6; 18:1; 19:1; 21:25).” Knjiga o Ruti je prvobitno bila deo Knjige o Sudijama, ali je 450. godine posle Hrista postala zasebna knjiga.

Ključni stihovi: Sudije 2:16-19: "Tada im Gospod podizaše sudije, koji ih izbavljahu iz ruku onih što ih plenjahu. Ali ni sudija svojih ne slušaše, nego činiše preljubu za drugim bogovima, i klanjaše im se; brzo zađoše s puta kojim idoše oci njihovi slušajući zapovesti Gospodnje; oni ne činiše tako. I kad im Gospod podizaše sudije, beše Gospod sa svakim sudijom, i izbavljaše ih iz ruku neprijatelja njihovih svega veka sudijinog; jer se sažali Gospod radi njihovog uzdisanja na one koji im krivo činjahu i koji ih cveljahu. A kad sudija umre, oni se vraćahu opet i bivahu gori od otaca svojih idući za bogovima drugim i služeći im i klanjajući im se; ne ostavljahu se dela svojih niti puteva svojih opakih."

Sudije 10:15: “A sinovi Izrailjevi rekoše Gospodu: Sagrešismo; čini s nama šta Ti je drago, samo nas sada izbavi.”

Sudije 21:25: “U ono vreme ne beše cara u Izrailju; svaki činjaše šta mu beše drago.”

Kratak sažetak: Knjiga o Sudijama je tragičan iskaz o tome kako su Božija deca iz godine u godinu, vekovima, uzimala Gospoda zdravo za gotovo. Knjiga o Sudijama je tužna suprotnost knjizi o Isusu Navinom koja beleži Božiji blagoslov Izraelcima kao nagradu za poslušnost tokom osvajanja zemlje. U Sudijama, Izraelci su bili neposlušni i idolopoklonici, što dovodi do njihovih mnogih poraza. Ipak, kad god se Božiji narod pokajao zbog svojih rđavih postupaka i prizivao Njegovo ime, Bog se sažalio (Sudije 2:18). Bog je pomoću 15 izraelskih sudija održao Svoje obećanje Avramu da će zaštititi i blagosloviti njegovo potomstvo (Prva Mojsijeva 12:2-3).

Posle smrti Isusa Navina i njegovih savremenika Izraelci su se vratili služenju Valu i Astarotama. Bog je dopustio da Izraelci trpe posledice zbog obožavanja lažnih bogova. Tek tada bi Božiji ljudi zavapili za Božijom pomoći. Bog je Svojoj deci poslao sudije da ih vode u pravednom životu. Međutim, iznova i iznova ljudi okreću leđa Bogu i vraćaju se njihovim poročnom životu. Tokom 480 godina koje obuhvata Knjiga o Sudijama Bog će spašavati Svoj narod od onih koji ih ugnjetavaju, da bi održao Svoj zavet sa Avramom.

Najznačajniji sudija je verovatno bio 12. sudija, Samson, koji je došao da predvodi Izraelce nakon 40-godišnjeg zarobljeništva pod vlašću nemilosrdnih Filestejaca. Nakon 20 godina u ulozi sudije, Samson je Božiji narod odveo do pobede nad Filestejcima, gde je izgubio svoj život.

Predskazanje: Najava Samsonovoj majci da će ona roditi sina koji će biti vođa Izraelu je nagoveštaj najave rođenja Spasitelja Mariji. Bog je obema ženama poslao Svog Anđela i rekao im da će “začeti i roditi sina” koji će voditi Božiji narod (Sudiije 13:7; Luka 1:31).

Božije samilosno oslobođanje Njegovog naroda uprkos njihovom grehu i tome da su Ga odbacili, predstavlja sliku Hrista na krstu. Isus je umro da bi oslobodio Svoj narod od greha—sve one koji su i koji će ikada verovati u Njega. Uprkos tome što su Ga mnogi koji su Ga sledili napustili i odbacili, Isus je ostao veran svom obećanju i otišao je na krst da bi umro za nas.

Praktična primena: Neposlušnost uvek donosi presudu. Izraelci nam daju savršen primer toga šta ne treba da radimo. Umesto da su iz iskustva učili da će Bog pobunu protiv njega uvek kazniti, oni su nastavili da budu neposlušni i trpeli su Božije nezadovoljstvo i gnev. Ukoliko ostanemo neposlušni, izazvaćemo Božiji gnev, ali ne zato što On uživa dok mi patimo, već zbog sledećeg: “jer koga ljubi Gospod, onoga i kara, i bije svakoga sina koga prima" (Jevrejima 12:6).

Knjiga Sudija je dokaz Božije vernosti. Čak i “ako smo neverni, On ostaje veran” (2. Timoteju 2:13). Iako Mu mi možemo biti neverni, kao što su bili Izraelci, On je ipak veran da nas sačuva i spasi (1. Solunjanima 5:24) i da nam oprosti kada tražimo oproštaj (1. Jovanova 1:9). “On će vas i utvrditi do samoga kraja, da budete pravi na dan Gospoda našeg Isusa Hrista. Veran je Bog koji vas je pozvao u zajednicu Sina svoga, Isusa Hrista, Gospoda našega” (1. Korinćanima 1:8-9).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Knjiga o Sudijama
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries