settings icon
share icon

Treća Mojsijeva Knjiga - Knjiga Levitska

српски
Autor: Mojsije je autor Treće Mojsijeve /Levitske knjige.

Datum pisanja: Ova knjiga je napisana između 1440 i 1400 godine pre Hrista.

Svrha pisanja: Zato što su Izraelci bili u zarobljeništvu u Egiptu 400 godina, njihov koncept o Bogu je bio iskrivljen zbog mnogobožačkih Egipćana. Svrha Treće Mojsijeve je da obezbedi uputstva i zakone za koji će rukovoditi grešan no iskupljen narod u njihovom odnosu sa svetim Bogom. U Trećoj Mojsijevoj postoji naglasak na potrebi za ličnom svetosti u odgovoru svetom Bogu. Grehovi se moraju iskupiti prinošenjem odgovarajućih žrtava (poglavlja 8-10). Ostale teme koje su obuhvaćene knjigom su pažljivo regulisane, a to su ishrana (čista i nečista hrana), porođaj i bolesti (poglavlja 11-15). Poglavlje 16 opisuje Dan Očišćenja koji predstavlja prinošenje žrtve jednom godišnje radi očišćenja ljudi od nagomilanih greha. Pored toga, Božiji narod treba da bude obazriv u svom ličnom, moralnom i društvenom životu, za razliku od dotadašnje prakse paganskih naroda u zaobilaženju toga (poglavlja 17-22).

Ključni stihovi: Treća Mojsijeva 1:4: " I neka metne ruku svoju na glavu žrtvi paljenici, i primiće mu se, i očistiće ga od greha."

Treća Mojsijeva 17:11: " Jer je duša telu u krvi; a ja sam vam je odredio za oltar da se čiste duše vaše; jer je krv što dušu očišća."

Treća Mojsijeva 19:18: " Ne budi osvetljiv, i ne nosi srdnju na sinove naroda svog; nego ljubi bližnjeg svog kao sebe samog; ja sam Gospod."

Kratak sažetak: Poglavlja 1-7 predstavljaju zahteve za žrtvama i za običan narod i za sveštenstvo. Poglavlja 8-10 opisuju osvećenje Arona i njegovih sinova za sveštenstvo. Poglavlja 11-16 su recepti za razne vrste nečistoće. Poslednjih 10 poglavlja su Božije smernice Njegovom narodu za praktičnu svetost. Uvedeni su mnogi verski praznici za slavljenje Boga Jehove i oni su sprovođeni u skladu sa Božijim zakonom. Blagoslovi ili kletve će pratiti poštovanje Božijih zapovesti ili njihovo zanemarivanje (poglavlje 26). Zaveti Gospodu su pokriveni u 27.poglavlju.

Osnovna temaTreće Mojsijeve je svetost. Božiji zahtev za svetošću Njegovog naroda je zasnovan na Njegovoj svetoj prirodi. Odgovarajuća tema za to je otkupljenje. Pred Bogom se mora održavati svetost, a ona se može dostići samo kroz istinsko otkupljenje.

Nagoveštaj (proročanstva): Na mnogo načina je data slika o ličnosti i radu našeg Spasitelja, Gospoda Isusa Hrista, kroz različite rituale bogosluženja. Jevrejima 10 nam govori da je Mojsijev Zakon “samo sen dobara koja će doći”, što znači da su žrtve koje su sveštenici prinosili svakodnevno za grehe naroda bile predstavljanje najveće žrtve—Isusa Hrista. Njegova žrtva će biti jednom za svagda za one koji su poverovali u Njega. Privremeno osvećenje će jednog dana biti zamenjeno apsolutnom svetošću, kada Hrišćani razmene svoj greh za Hristovu pravdu (2. Korićanima 5:21).

Praktčna primena: Mi bi trebalo, isto kao i Bog da Njegovu svetost shvatimo veoma ozbiljno. Trend u postmodernoj crkvi je da pravimo sopstvenu sluku Boga, tako da umesto atributa koje opisuje Njegova Reč mi mu dajemo atribute koje mi želimo da On ima. Božija potpuna svetost, Njegov uzvišen sjaj i Njegova “svetlost kojoj se ne može pristupiti” (1. Timoteju 6:16) su nepoznati pojmovi za mnoge Hrišćane. Pozvani smo da hodamo u svetlosti, i da uklonimo tamu iz naših života tako da Bogu bude ugodno. Sveti Bog ne može tolerisati grozne i bestidne grehe Njegovog naroda, a Njegova svetost zahteva od Njega da se to kazni. Mi ne smemo biti lakomisleni u našim stavovima o grehovima ili Božijem gnušanju u vezi toga, niti bi trebalo da da ga shvatamo olako.

Slava Bogu da zbog Isusove smrti za naše grehe, mi više ne moramo da prinosimo životinjske žrtve. Cela Treća Mojsijeva se odnosi na tu zamenu. Smrt životinja je bila zamenska kazna za one koji su zgrešili. Na isti način, ail beskrajno bolje, žrtva Isusa na krstu je bila zamena za naše grehe. Sada možemo stajati ispred Boga puni svetosti i bez straha, jer On u nama vidi Hristovu pravdu.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Treća Mojsijeva Knjiga - Knjiga Levitska
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries