settings icon
share icon

Knjiga o Isusu Navinom

српски

Autor: Knjiga o Isusu Navinom nema konkretno ime autora. Više nego verovatno je da je Isus sin Navin, Mojsijev naslednik kao vođa Izraelaca, napisao veći deo knjige. Nakon smrti Isusa Navina drugi deo knjige je pisala najmanje jedna osoba. Takođe, moguće je da je nakon Isusove smrti nekoliko delova izmenjeno i sastavljeno.

Datum pisanja: Knjiga o Isusu Navinom je verovatno napisana zmeđu 1400 i 1370 godine pre Hrista.

Svrha pisanja: Knjiga o Isusu Navinom daje pregled ratnih pohoda Izraelaca u osvajanju zemlje koju im je Bog obećao. Nakon izlaska iz Egipta i 40-godišnjeg lutanja pustinjom, novoformirani narod je spreman da uđe u Obećanu Zemlju, pobedi tamošnje stanovnike i zauzme teritoriju. Ovaj pregled nam daje skraćene i odabrane detalje mnogih bitaka i načina na koje je zemlja osvojena, a pored toga i kako je podeljena na plemenske teritorije.

Ključni stihovi: Isus Navin 1:6-9: " Budi slobodan i hrabar, jer ćeš ti predati tom narodu u nasledstvo zemlju za koju sam se zakleo ocima njihovim da ću im je dati. Samo budi slobodan i hrabar da držiš i tvoriš sve po zakonu koji ti je zapovedio Mojsije sluga moj, ne odstupaj od njega ni nadesno ni nalevo, da bi napredovao kuda god pođeš. Neka se ne rastavlja od usta tvojih knjiga ovog zakona, nego razmišljaj o njemu dan i noć, da držiš i tvoriš sve kako je u njemu napisano; jer ćeš tada biti srećan na putevima svojim i tada ćeš napredovati. Nisam li ti zapovedio: Budi slobodan i hrabar! Ne boj se i ne plaši se, jer je s tobom Gospod Bog tvoj kuda god ideš."

Isus Navin 24:14-15: " Zato sada bojte se Gospoda i služite Mu verno i istinito; i povržite bogove, kojima su služili oci vaši s one strane reke i u Misiru, pa služite Gospodu. Ako li vam nije drago služiti Gospodu, izaberite sebi danas kome ćete služiti: ili bogove kojima su služili oci vaši s one strane reke, ili bogove Amoreja u čijoj zemlji živite; a ja i dom moj služićemo Gospodu."

Kratak sažetak: Knjiga o Isusu Navinom nastavlja priču o Izraelcima nakon izlaska iz Egipta. Knjiga beleži približno 20 godina vođstva Isusa Navina, nakon što ga je Mojsije svojom rukom pomazao, na kraju Ponovljenog Zakona. Dvadeset četiri poglavlja ove knjige se mogu sumirati na sledeći način:

Poglavlja 1-12: Ulazak u obećanu zemlju i njeno osvajanje. Poglavlja 13-22: Uputstva za raspodelu delova Obećane zemlje. Poglavlja 23-24: Isusov oproštajni govor.

Predskazanje: Priča o Ravi, bludnici, i njenoj veri u Izraelskog Boga joj daje mesto među onima koji su počastvovani zbog svoje vere —u Jevrejima 11:31. Njena priča je o Božijoj milosti prema grešnicima i spasenju samo kroz veru. Što je najvažnije, Božijom milošću ona je dospela u Mesijinu lozu (Matej 1:15).

Jedan od obrednih rituala iz petog poglavlja nalazi savršeno ostvarenje u Novom Zavetu. Stihovi 1-9 opisuju Božiju zapovest da su oni koji su bili rođeni u pustinji morali biti obrezani pre nogo što uđu u Obećanu Zemlju. Prema tim stihovima Bog “skide sramotu Egipatsku” sa njih, što znači da ih je očistio od greha iz njihovog dotadašnjeg života. Kološanima 2:10-12 opisuje vernike čija srca je obrezao sam Hristos, čime smo mi sablekli staru grešnu prirodu u kojoj smo živeli bez Hrista. Bog je osnovao gradove za utočošte tako da oni koji su nenamerno ubili nekoga mogu živeti bez straha od kazne. Hristos je naše utočište u koje “smo pobegli da se uhvatimo za nadu koja je pred nama” (Jevrejima 6:18).

U knjizi o Isusu Navinom najvažnija teološka tema je mir. Posle 40 godina lutanja pustinjom Izraelci su konačno našli mir u zemlji Hananskoj. Pisac knjige „Jevrejima” uzima ovaj slučaj kao opomenu da nevernici neće naći Božiji mir u Hristu (Jevrejima 3:7-12).

Praktična primena: Jedan od ključnih stihova ove knjige je 1:8: “Neka se ne rastavlja od usta tvojih knjiga ovog zakona, nego razmišljaj o njemu dan i noć, da držiš i tvoriš sve kako je u njemu napisano.” Stari Zavet je prepun priča o tome kako su ljudi „zaboravili” Boga i Njegovu Reč i kako su zbog toga pretrpeli strašne posledice. Božija Reč je za Hrišćanina izvor života. Ako to zanemarimo naši životi će stradati. Ali ukoliko uzmemo k’srcu pouku stiha 1:8 bićemo potpuni, bićemo u mogućnosti da uživamo u carstvu Božijem (2. Timoteju 3:16-17), i shvatićemo da su Božija obećanja u knjizi Isusa Navina 1:8-9 nama namenjena.

Isus Navin je najbolji primer kakva e prednost da imaš dostojnog mentora (učitelja). Godinama je ostao blizak Mojsiju. Gledao je u Mojsija dok on je sledio Boga na skoro besprekoran način. Od Mojsija je naučio da se moli na ličan način. Kroz Mojsijev primer je naučio kako da se povinuje. Isus Navin se očigledno naučio iz negativnog primera koji je koštao Mojsija radosti ulaska u Obećanu Zemlju. Mentor (učitelj) si dok si živ. Neko te odnekle posmatra. Neka mlađa osoba ili neka osoba na koju imaš uticaj gleda kako ti živiš i kako se ponašaš. Neko uči od tebe. Neko će pratiti tvoj primer. Mentorstvo obuhvata mnogo više od reči koje mentor govori. Ceo njegov ili njen život je izložen drugima.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Knjiga o Isusu Navinom
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries