settings icon
share icon

Četvrta Mojsijeva Knjiga - Knjiga Brojeva

српски
Autor: Mojsije je autor knjige “Brojevi”

Datum pisanja: Ova knjiga je napisana između 1440 i 1400 godine pre Hrista.

Svrha pisanja: Poruka Četvrte Mojsijeve knige je univerzalna i vanvremenska. Ona podseća vernike da na duhovnu borbu u koju su uključeni, jer je Četvrta Mojsijeva knjiga, knjiga o službi i hodu Božijeg naroda. Četvrta Mojsijeva zapravo premošćuje jaz između primanja Zapovesti (Druga i Treća Mojsijeva) i njihove pripreme za ulazak u Obećanu Zemlju (Ponovljeni zakon i Isus Navin).

Ključni stihovi: Četvrta Mojsijeva 6:24-26: " Da te blagoslovi Gospod i da te čuva; Da te obasja Gospod licem svojim i bude ti milostiv; Da Gospod obrati lice svoje k tebi i dade ti mir."

Četvrta Mojsijeva 12:6-8: " I reče im: Čujte sada reči moje: prorok kad je među vama, ja ću mu se Gospod javljati u utvari i govoriću s njim u snu; Ali nije takav moj sluga Mojsije, koji je veran u svem domu mom; Njemu govorim iz usta k ustima, i on me gleda doista, a ne u tami niti u kakvoj prilici Gospodnjoj. Kako se dakle ne pobojaste vikati na slugu mog, na Mojsija?"

Četvrta Mojsijeva 14:30-34: " Nećete ući u zemlju, za koju podigavši ruku svoju zakleh se da ću vas naseliti u njoj, osim Haleva, sina Jefonijinog i Isusa, sina Navinog. A decu vašu, za koju rekoste da će postati roblje, njih ću odvesti, i oni će poznati zemlju za koju vi ne marite. A vaša telesa mrtva će popadati u ovoj pustinji. A deca vaša biće pastiri po pustinji četrdeset godina, i nosiće kar za preljube vaše, dokle ne ispropadaju telesa vaša u pustinji. Po broju dana, za koje uhodiste zemlju, četrdeset dana, za svaki dan po godinu, nosićete grehe svoje, četrdeset godina, i poznaćete da sam prekinuo s vama "

Kratak sažetak: Većina događaja Četvrte Mojsijeve se odvijala u pustinji, pre svega između druge i četrdesete godine lutanja Izraelaca. Prvih 25 poglavlja knjige beleže iskustva prve generacije Izraelaca u pustinji, dok ostatak knjige opisuje iskustva druge generacije. Teme poslušnosti i pobune, praćene pokajanjem i blagoslovom se protežu kroz celu knjigu, kao i kroz ceo Stari Zavet.

Tema svetosti Božije je nastavljena u ovoj knjizi iz Treće Mojsijeve knjige/Levitske, i ona otkriva Božija uputstva i pripreme ljudi za ulazak u Obećanu zemlju. Značaj Četvrte Mojsijeve se vidi u tome što je ta knjiga mnogo puta preporučena u Novom Zavetu. Sveti Duh je daje posebnu pažnju Četvrtoj Mojsijevoj u Prvoj Korićanima 10:1-12. Reči "ovo se dogodilo za primer nama" odnosi se na greh Izraelaca i Božije nezadovoljstvo njima.

U Rimljanima 11:22, Pavle govori o "Božijoj dobroti i žestini". To, u suštini, i jeste poruka Četvrte Mojsijeve. Žestina Božija se vidi u smrti pobunjene generacije u pustinji, koja nikad nije ušla u Obećanu zemlju. Božija dobrota se pokazala u novoj generaciji. Bog je štitio, čuvao i obezbedio sve što im je bilo potrebno dok nisu zaposeli zemlju. To nas podseća na Božiju ljubav i pravdu koji su uvek u harmoniji.

Predskazanje: U Isusu Hristu, koji je došao da ispuni zakon (Matej 5:17), je potpuno i konočno zadovoljena svetost koju Gospod traži od svog naroda. Knjigu prožima koncept obećanog Mesije. Priča o žrtvi crvene junice “bez mane i nedostataka” u poglavlju 19 nam sugeriše na Hrista, Jagnje Božije bez mrlje i mane, koji je žrtvovan zbog naših greha. Slika bronzane zmije koja je podignuta na motku radi isceljenja (poglavlje 21) takođe sugeriše na podizanje Hrista, ili na krst ili u službi Reči, tako da duhovno isceljenje može imati svako ko gleda sa verom u Njega.

U poglavlju 24 Valamovo četvrto proročanstvo govori o zvezdi i žezlu koje će izaći iz Jakova. Ovo je proročanstvo o Hristu koje je u Otkrivenju 22:16 nazvano "jutarnja zvezda" o Njegovoj slavi, sjaju, veličanstvu i svetlu koje dolazi od Njega. On takođe može da se zove „žezlo”, tj. „nosač žezla” zbog njegove kraljevske porodice. Iako nema ime kralja, On ima kraljevstvo, i vladavinu sa žezlom blagodati, milosti, i pravednosti.

Praktična primena: Glavne teološke teme iz Četvrte Mojsijeve koje su razvijene u Novom Zavetu su greh i nevera, posebno pobuna, i žetva pravde Božije. Prva Korinćanima i Jevrejima 3:7-4:13 govore o tome da su ovi događaji napisani kao primer vernicima da poštuju i izbegavaju te teme. Ne treba da “u naša srca stavimo zle stvari” (st. 6), budemo seksualno nemoralni (st. 8), iskušavamo Boga (st. 9) ili da se žalimo i kukamo (st. 10).

Baš kao što su Izraelci lutali 40 godina po pustinji zbog svoje pobune, i nas ponekad Bog, kada ustanemo protiv Njega, pusti da lutamo daleko od Njega i trpimo usamljenost i nedostatak blagoslova. Ali Bog je veran i pravedan, i baš kao što je vratio Izraelce na njihovo mesto u Njegovom srcu, On će uvek vratiti Hrišćane na mesto blagoslova i intimnog zajedništva sa Njim, ako se pokaju i vrate Njemu (1. Jovanova 1:9).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Četvrta Mojsijeva Knjiga - Knjiga Brojeva
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries