settings icon
share icon
Pitanje

Šta Biblija govori o karmi?

српски

Odgovor


Karma je teološki koncept koji nalazimo u budizmu i hinduizmu. To je ideja da čovekov način života određuje kako će on živeti posle reinkarnacije. Ako je neko nesebičan, dobar i posvećen u ovom životu, biće nagrađen u sledećoj reinkarnacijj (rođenje u novom zemaljskom telu) i imaće mnogo lepši život. S druge strane, čovek koji je u ovom životu zao i sebičan biće reinkarniran u loš život. Drugim rečima, požnjećeš u drugom životu ono što si posejao u ovom. Karma je zasnovana na verovanju u reinkarnaciju. Biblija, međutim, odbacuje reinkarnaciju a samim tim i karmu.

U Jevrejima 9:27 piše: “I kao što je ljudima određeno da jednom umru, a zatim sud…” Ovde vidimo da su naglašene dve veoma bitne stvari koje negiraju mogućnost postojanja karme i reinkarnacije. Prva je da nam je svima određeno da umremo jednom, što znači da se čovek jednom rađa i samo jednom umire. Nema beskonačnog ciklusa života, smrti i nanovog rođenja. Druga stvar je da se posle smrti svako suočava sa sudom, što znači da nema druge šanse za neki bolji život. Dobijaš samo jedan život da bi ga živeo po Božijem planu i to je sve.

U Bilbliji na mnogo mesta piše o principu sejanja i žetve. U Jovu 4:8 piše: “Kako sam ja video, koji oru muku i seju nevolju, to i žanju.” Psalam 126:5: ”Koji su sa suzama sejali, neka žanju s pevanjem.” Luka 12:24: “Pogledajte gavrane kako ne seju niti žanju, nemaju ostave ni žitnice, i Bog ih hrani. Koliko više vi vredite od ptica?” U svakom od ovih primera vidimo da nagrada za dela dolazi u ovom životu, a ne u nekom budućem. Požnjećeš u ovom životu plodove onoga što si sejao. Osim toga, to što si posejao za života odrediće tvoju nagradu ili kaznu u zagrobnom životu.

Zagrobni život nije ponovno rođenje ili reinkarnacija na zemlji, već večne muke u paklu (Matej 25:46) ili večni život u nebu sa Isusom koji je umro da bi nam to obezbedio. To je ono što treba da nam zaokuplja pažnju u ovom životu. Apostol Pavle napisao je u Galatima 6:8-9: “Ko seje u svoju plot od ploti će žnjeti pogibao, a ko seje u Duha od Duha će žnjeti večni život. I ne malaksavajmo čineći dobro; jer ćemo u svoje vreme žnjeti - ako ne klonemo.”

Naposletku, moramo uvek da imamo na umu da je Isus svojom smrću na krstu požnjeo večni život za nas i da nam vera u njega obezbeđuje taj život. Efescima 2:8-9 kaže: “Jer ste posredstvom vere blagodaću spaseni, i to nije od vas – Božiji je dar; ne od dela, da se niko ne pohvali.”

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta Biblija govori o karmi?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries