settings icon
share icon
Pitanje

Kada će vaskrsenje da se desi?

српски

Odgovor


Bibilja je jasna po pitanju realnosti vaskrsenja i da ovaj život nije sve što postoji na zemlji. Iako je smrt kraj fizičkog života, nije kraj ljudskog postojanja. Mnogi pogrešno veruju da postoji jedno opšte vaskrsenje na kraju, ali Biblija govori da će biti niz vaskrsenja, neka na večni život na nebu, a neka na večnu osudu (Danilo 12:2; Jovan 5:28-29).

Prvo veliko vaskrsenje bilo je vaskrsenje Isusa Hrista. Nalazi se u svakom od četiri evanđelja (Matej 28; Marko 16; Luka 24; Jovan 20), citirano je nekoliko puta u Delima (Dela 1;22; 2:31; 4:2, 33; 26:23) i spominjano je stalno u poslanicima crkvama (Rimljanima 1:4; Filipljanima 3:10; 1. Petrova 1:3). Mnogo se važnosti pridaje Hristovom vaskrsenju u 1. Korinćanima 15:12-34, koje beleži da je Hrista videlo pet stotina ljudi tokom jednog Njegovog pojavljivanja posle vaskrsenja. Hristovo vaskrsenje je garancija svakom hrišćaninu da će i on/ona biti vaskrsnut. Hristovo vaskrsenje je takođe osnova sigurnosti hrišćaninu da će svi ljudi koji su umrli jednog dana biti podignuti da se suoče sa poštenim sudom Isusa Hrista (Dela 17:30-31). Vaskrsenje za večni život opisano je kao „prvo vaskrsenje" (Otkrivenje 20:5-6), vaskrsenje za sud i mučenje opisano je kao „druga smrt" (Otkrivenje 20:6; 13-15).

Prvo veliko vaskrsenje Crkve desiće se tokom Uznesenja. Svi koji su poverovali u Isusa Hrista tokom doba Crkve i umrli pre Njegovog povratka, biće vaskrsnuti tokom Uznesenja. Doba Crkve počelo je na dan Pedesetnice (Pentekost) i završiće se kada se Isus vrati da uzme vernike natrag na nebo sa Njim (Jovan 14:1-3; 1. Solunjanima 4:16-17). Apostol Pavle je objasnio da neće svi hrišćani umreti, ali će svi biti promenjeni tj. dobiće vaskrsla tela (1. Korinćanima 15:50-58) i pre smrti! Hrišćani koji su živi i oni koji su već umrli susrešće Gospoda u vazduhu i biće sa Njim uvek!

Drugo veliko vaskrsenje desiće se kada se Hristos vrati na zemlju (Njegov Drugi dolazak), na kraju perioda Velike nevolje. Posle Uznesenja, Velika nevolja je sledeći događaj u Božijoj hronologiji posle doba Crkve. Ovo će biti vreme strašnog suda na svetu, opisanog detaljno u poglavljima 6-18 Otkrivenja. Iako će svi vernici iz doba Crkve biti sklonjeni , milioni ljudi na zemlji osvestiće se tokom ovog vremena i poverovaće u Isusa kao njihovog Spasitelja. Tragedija je u tome što će većina njih platiti životom njihovu veru u Isusa (Otkrivenje 6:9-11; 7: 9-17; 13:7, 15-17; 17:6; 19:1-2). Ovi vernici u Isusa koji će umreti tokom Velike nevolje biće vaskrnuti tokom Hristovog povratka i vladaće sa Njim hiljadu godina tokom hiljadugodišnjeg carstva (Otkrivenje 20:4,6). Starozavetni vernici kao što su Jov, Noa, Avram, David, pa čak i Jovan Krstitelj (koji je bio ubijen pre nego što je Crkva nastala) biće takođe vaskrsnuti tokom ovog vremena. Nekoliko odlomaka u Starom zavetu pominju ovaj događaj (Jov 19:25-27; Isaija 26:19; Danilo 12:1-2; Osija 13:14). Jezekilj 37: 1-14 opisuje uglavnom ponovno okupljanje nacije Izrael koristeći simboliku mrtvih kostiju koje se vraćaju u život. Ali, s obzirom na rečnik koji se koristi, ne može se isključiti iz odlomka fizičko vaskrsenje mrtvih Izraelaca. Svi vernici u Boga (u doba Starog zaveta) i svi vernici u Isusa (iz doba Novog zaveta) učestvuju u prvom vaskrsenju, za život (Otkrivenje 20:4,6).

Postoji možda još jedno vaskrsenje na kraju hiljadugodišnjeg carstva, koje je implicirano, ali ne i eksplicitno navedeno u Bibliji. Moguće je da će neki vernici umreti fizičkom smrću tokom hiljadugodišnjeg carstva. Bog je rekao kroz proroka Isaiju: "Neće više ni deteta, niti starca biti koji neće dane svoje navršiti, jer će mlad još biti onaj koji od sto godina premine i prokleće se grešnik od sto godina"(Isaija 65:20). Sa druge strane, moguće je da će smrt tokom hiljadugodišneg carstva snaći samo one koji su bili neposlušni. U svakom slučaju, neka vrsta preobraženja biće neophodna da bi se vernici sa prirodnim telima u hiljadugodišnem carstvu uskladili za postojanje tokom večnosti. Svaki vernik mora da ima „vaskrsli" tip tela.

Iz Biblije je jasno da će Bog uništiti ceo svemir u vatri, uključujući i zemlju (2. Petrova 3.7-12). Ovo će biti neophodno da bi se Božije stvorenje pročistilo od sveprisutnog zla i propadanja nastalih zbog ljudskog greha. Umesto toga, Bog će stvoriti novo nebo i novu zemlju (2. Petrova 3:13; Otkrivenje 21:1-4). Ali, šta će se desiti sa onim vernicima koji su ušli u hiljadugodišnje carstvo u svojim prirodnim telima? I šta će se desiti sa onima koji su se rodili tokom hiljadugodišnjeg carstva, poverovali u Isusa i nastavili da žive u svojim prirodnim telima? Pavle jasno stavlja do znanja da krv i meso, koji su smrtni i podložni propadanju, ne mogu da naslede Božije carstvo. Večno carstvo mogu naseliti samo oni u vaskrslim, proslavljenim telima koji više nisu podložni smrti i propadanju (1. Korinćanima 15:35-49). Po svojoj prilici, ovim vernicima biće data vaskrsla tela tokom života. Nije objašnjeno kada će se tačno to desiti, ali sa teološke strane, to mora da se desi negde na prelazu između stare zemlje i svemira u novu zemlju i novo nebo (2. Petrova 3:13; Otkrivenje 21:1-4).

Postoji finalno vaskrsenje, onih koji nisu bili vernici tokom svih vekova. Isus Hristos će ih podići iz mrtvih (Jovan 5:25-29), posle hiljadugodišnjeg carstva, hiljadugodišnje Hristove vladavine (Otkrivenje 20:5) i posle uništenja sadašnje zemlje i svemira (2. Petrova 3:7-2; Otkrivenje 20:11). Ovo vaskrsenje opisao je Danilo kao buđenje „iz praha zemaljskog …na sramotu i prekor večni" (Danilo 12:2). Isus ga je opisao kao „vaskrsenje za sud" (Jovan 5:28-29).

Apostol Jovan video je nešto što će se desiti u budućnosti. Video je „veliki beli presto" (Otkrivenje 20:11). Nebo i zemlja su„pobegli "od Onog koji sedi na njemu. Ovo je očigledno opis uništenja sve materije vatrom, uključujući ceo svemir i samu zemlju (2. Petrova 3:7-12). Svi bezbožni (mrtvi) stajaće pred tim prestolom. To znači da su vasksnuti posle hiljadu godina (Otkrivenje 20:5). Oni će posedovati tela koja mogu da osete bol,ali nikada neće prestati da postoje (Marko 9:43-48). Njima će biti suđeno i biće kažnjeni proporcionalno njihovim delima. Ali, postoji još jedna knjiga koja se otvara – Jagnjetova knjiga života (Otkrivenje 21:27). Oni čija imena nisu zapisana u knjizi života bačeni su u vatreno jezero što označava „drugu smrt" (Otkrivenje 20:11-15). Nije data nikakva naznaka da se oni, koji se pojavljuju na ovom sudu, nalaze u knjizi života. Umesto toga, oni čija se imena pojavljuju u knjizi života su bili među onima koji su blagosloveni, jer su primili oproštenje i učestvovali su u prvom vaskrsenju, vaskrsenju za život (Otkrivenje 20:6).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Kada će vaskrsenje da se desi?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries