settings icon
share icon
Pitanje

Šta je istorijski premilenijalizam?

српски

Odgovor


Istoriski premilenijalizam i dispencionalni premilenijalizam su dva različita sistema eshatologije. Evo nekih primera razlika između ta dva sistema:

• Istorijski premilenijalizam podučava da je crkva bila predviđena u starozavetnom proročanstvu, dok dispencionalizam podučava da je crkva jedva, ako i uopšte, spomenuta među starozavetnim prorocima.

• Istorijski premilenijalizam podučava da je sadašnje doba blagodati predviđeno u Starom zavetu. Dispencionalizam smatra da sadašnje doba nije predviđeno u Starom zavetu i da postoji „velika zagrada" u istoriji, jer su Jevreji odbacili carstvo.

• Istorijski premilenijalizam podučava hiljadu godina posle drugog Hristovog dolaska, ali ne bavi se previše klasifikovanjem drugih istorijskih epoha. Obično, dispencionalizam podučava sedam podela vremena. Sadašnje doba je šesta takva podela; poslednje će biti hiljadugodišnje doba posle drugog Hristovog dolaska.

• Istorijski premilenijalizam drži se učenja posle Velike nevolje; dispencionalni premilenijalizam obično se drži učenja o periodu pre Velike nevolje.

Učenje premilenijalizma o zadnjim vremenima je, stoga,, napredovalo na dva različita načina: istorijski premilenijalizam i dispencionalni premilenijalizam. Biblija sadrži mnogo proroštava u vezi sa budućnošću, sa Novim zavetom koji opširno govori o Isusovom povratku na zemlju, Matej 24, veći deo knjige Otkrivenja i 1, Solunjanima 4:16-18 su najistaknutiji stihovi o drugom dolasku.

Velika većina hrišćana je verovala u istorijski premilenijalizam tokom prva tri veka hrišćanske ere. Mnogi crkveni oci kao što su Irinej, Papij, Justin Mučenik, Tertulijan, Hipolit i drugi podučavali su da će postojati vidljivo Božije carstvo na zemlji, posle Hristovog povratka. Istorijski premilenijalizam je podučavao da će se Antihrist pojaviti na zemlji i da će početi sedam godina nevolje. Posle toga bi usledilo vaznesenje Crkve, a onda bi se Isus i Njegova crkva vratili na zemlju da vladaju hiljadu godina. Vernici provode večnost u Novom Jeusalimu.

Kada je hrišćanstvo postalo zvanična religija Rima u 4. veku, mnoge stvari su počele da se menjaju, uključujući i prihvatanje istorijskog premilenijalizma. Amilenijalizam je postao preovlađujuća doktrina rimokatoličke crkve.

Jedan od najuticajnijih istorijskih premilenijalista bio je Džordž Eldon Lad, evanđeoski novozavetni učitelj i profesor novozavetne egzegeze na „Fuler" teološkom fakultetu. Upravo je zahvaljujući Ladovom delu istorijski premilenijalizam stekao akademsko poštovanje i popularnost među evanđeoskim i reformatorskim teolozima 20. veka. Drugi poznati istorijski premilenijalisti uključuju Voltera Martina, Džona Vorvika Mongomerija, J. Barton Pejna, Henrija Alforda, poznatog grčkog učitelja i Teodora Zana, nemačkog novozavetnog učitelja.

Istorijski premilenijalizam je sistem eshatologije koji podržava protestantska zajednica. Uopšteno govoreći, sva verovaranja premilenijalizma podučavaju da, posle nevolje, sledi period od 1000 godina mira, kada će svi živeti pod Hristovim vlašću. Posle toga, u kratkotrajnoj zadnjoj bici, Satana je trajno pobeđen. Vreme Vaznesenja crkve u odnosu na druge događaje je jedna od glavnih razlika između istorijskog premilenijalizma i premilenijalnog dispencionalizma.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je istorijski premilenijalizam?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries