settings icon
share icon
Pitanje

Šta je to hrišćanski pogled na svet?

српски

Odgovor


Pogled na svet upućuje na svestranu koncepciju sveta sa određene tačke gledišta. Hrišćanski pogled na svet je, onda, svestrana koncepcija sveta od hrišćanskog gledišta. Pogled na svet jedne osobe je njegova“velika slika,” harmonija svih njegovih verovanja o svetu. To je način na koji se shvata realnost. Pogled na svet je osnova za donošenje svakodnevnih odluka i samim tim je ekstremno važna.

Jednu jabuku koja stoji na stolu posmatra nekoliko ljudi. Botaničar gleda jabuku i sortira je. Jedan umetnik u njoj vidi životni stil i slika je. Trgovac vidi robu za prodaju i inventariše je. Dete vidi ručak i pojede je. Kako mi gledamo na neku situaciju je pod uticajem toga kako gledamo na svet uopšte. Svaki pogled na svet, hrišćanski ili nehrišćanski, odgovara na bar tri sledeća pitanja:

1) odakle dolazimo? (I zašto smo ovde?)
2) šta nije u redu sa svetom?
3) kako možemo da ga popravimo?

Pogled na svet koji danas dominira je Naturalizam koji odgovara na ova tri pitanja ovako: 1) Mi smo proizvod slučajnog čina prirode, bez stvarne svrhe. 2) Mi ne poštujemo prirodu kao što bi trebalo. 3) Možemo da sačuvamo zemlju kroz ekologiju i konzervaciju. Naturalistički pogled na svet proizvodi mnoge slične filozofije kao što su moralni relativizam, egzistencijalizam, pragmatizam i utopizam.

Hrišćanski pogled na svet, sa druge strane, odgovara na ova tri pitanja biblijski: 1) Mi smo Božija stvorenja, stvorena da upravljaju svetom i da imaju zajedništvo sa Njim (Prva Mojsijeva 1:27-28; 2:15). 2) Mi smo zgrešili protiv Boga i time je ceo svet podlegao prokletstvu (Prva Mojsijeva 3). 3) Sam Bog je otkupio svet kroz žrtvu svoga Sina Isusa Hrista (Prva Mojsijeva 3:15; Luka 19:10), i jednoga dana će obnoviti stvorenje u njegovo savršeno stanje (Isaija 65:17-25). Hrišćanski pogled na svet nas vodi da verujemo u moralni absolut, čuda, ljudsko dostojanstvo i mogućnost otkupljenja.

Bitno je da se shvati da je pogled na svet svestran. Utiče na svaki deo našeg života, od novca do moralnosti, od politike do umetnosti. Istinsko Hrišćanstvo je više od grupe ideja koje se koriste u crkvi. Hrišćanstvo kako ga uči Biblija je samo po sebi pogled na svet. Biblija nigde ne pravi razliku između “religioznog” i “sekularnog” života; hrišćanski život je jedini život koji postoji. Isus je objavio Sebe da je “put, istina i život” (Jovan 14:6) i, čineći to postao naš pogled na svet.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je to hrišćanski pogled na svet?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries