settings icon
share icon
Pitanje

Šta je hrišćanski gnosticizam?

српски

Odgovor


Hrišćanski gnosticizam zapravo i ne postoji, jer su pravo hrišćanstvo i gnosticizam dva sistema vere koji se međusobno isključuju. Principi gnosticizma se suprotstavljaju svemu što hrišćanstvo predstavlja. Premda se gnosticizam u nekim svojim oblicima može predstavljati kao hrišćanstvo, to je ipak verovanje koje se ni po čemu ne može nazvati hrišćanskim.

Gnosticizam je verovatno najopasnija jeres koja je pretila ranoj crkvi u prva tri veka. Budući da je pod jakim uticajem filozofa kao što je Platon, zasniva se na dve lažne premise. Prva je dualizam duha i materije. Gnostici tvrde da je materija po prirodi zla, a duh je dobar. Ishod ovakve pretpostavke je verovanje da sve što se uradi u telu, pa bio to i najteži greh, nema nikakvog značaja zato što se stvaran život odvija jedino u sferi duha.

Drugo, gnostici tvrde da poseduju uzvišeno znanje, “višu istinu” koja je dostupna samo nekolicini. Gnosticizam dolazi od grčke reči gnosis što znači “znati”. Gnostici kažu da poseduju više znanje koje nije biblijsko, već je stečeno na nekakvom mističnom, višem nivou postojanja. Oni vide sebe kao privilegovanu klasu koja je iznad svih ostalih zato što je njihovo poznavanje Boga dublje i više.

Da bi se pobila ideja da između hrišćanstva i gnosticizma postoji bilo kakva podudarnost, treba samo uporediti njihove osnovne doktrine o veri. Po pitanju spasenja, gnosticizam uči da se ono postiže sticanjem božanskog saznanja koje oslobađa od mračnih zabluda. Iako tvrde da slede Isusa Hrista i njegovo učenje, gnostici mu protivureče na svakom koraku. Isus nije ništa govorio o spasenju koje dolazi od saznanja, već od vere da je on Spasitelj od greha. “Jer ste posredstvom vere blagodaću spaseni, i to nije od vas - Božiji je dar; ne od dela, da se niko ne pohvali" (Efescima 2:8-9). Dakle, spasenje koje Hristos nudi je besplatno i dostupno svima (Jovan 3:16), a ne samo odabranoj šačici ljudi koji su došli do posebnog otkrivenja.

Hrišćanstvo naučava da postoji samo jedan izvor istine, a to je Biblija, nepogrešiva reč živog Boga koja jedina postavlja pravila vere i njenog praktikovanja (Jovan 17:17; 2. Timoteju 3:15-17; Jevrejima 4:12). Ona je pisano Božije otkrivenje čovečanstvu koje nikad ne može biti nadomešteno ljudskim mislima, idejama, pisanjima i vizijama. S druge strane, gnostici u svojoj nauci koriste rane jeretičke spise koji su poznati kao gnostička jevanđelja – zbirka falsifikata predstavljena kao izgubljene biblijske knjige. Na svu sreću, rani crkveni oci su gotovo jednoglasno prepoznali gnostičke spise kao prevaru i falsifikat koji su puni lažnih doktrina o Hristu, spasenju, Bogu i ostalim temeljnim hrišćanskim istinama. Između gnostičkih jevanđelja i Biblije ima nebrojeno mnogo suprotnosti. Čak i kad citiraju Bibliju, takozvani gnostički hrišćani prepravljaju stihove ili neke njihove delove kako bi ih uskladili sa svojom filozofijom. Ali mi znamo da je tako nešto striktno zabranjeno u Bibliji (5. Mojsijeva 4:2; 12:32; Priče Solomunove 30:6; Otkrivenje 22:18-19).

Ličnost Isusa Hrista je još jedno područje gde se očituju drastične razlike između hrišćanstva i gnosticizma. Gnostici veruju da Isusovo telo nije bilo stvarno već samo privid fizičkog, kao i da se njegov duh spustio na njega prilikom krštenja, a napustio ga pre raspeća. Ovakvo verovanje poništava ne samo Isusovu istinsku čovečnost, već i čin izmirenja s Bogom. Isus nije bio samo Bog, već i čovek u telu koji je postradao i umro na krstu kao žrtva za naše grehe (Jevrejima 2:14-17). Bibliljsko viđenje Isusa potvrđuje njegovu potpunu čovečiju i božansku prirodu.

Gnosticizam se zasniva na mističkom, intuitivnom, subjektivnom, unutrašnjem emocionalnom pristupu istini i to nije ništa novo. Njegovi koreni u malo drugačijoj formi dosežu do samog Edenskog vrta, kada je sotona doveo u pitanje Boga i njegovu zapovest i tako uverio Adama i Evu da je ta zapovest bila laž. On isti metod koristi i dan danas, dok “ide okolo kao lav koji riče tražeći koga da proždere” (1. Petrova 5:8). Sotona još uvek dovodi u pitanje Boga i Bibliju i hvata u svoju mrežu one koji su ili naivni i ne poznaju dovoljno Sveto pismo, ili traže posebno otkrivenje koje će ih učiniti naročitim, jedinstvenim i superiornim u odnosu na druge. Mi treba da sledimo apostola Pavla koji je rekao: " Sve proveravajte, zadržavajte što je dobro” (1. Solunjanima 5:21). Dakle, na nama je da sve upoređujemo sa Rečju Božijjom koja je jedina istina.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je hrišćanski gnosticizam?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries