settings icon
share icon
Pitanje

Šta Biblija govori o plesu?

српски

Odgovor


Biblija ne daje posebna uputstva u vezi sa plesom. Treba istaći neke primere dobrog i lošeg plesa, a onda pomenuti neke biblijske principe na kojima treba graditi plesne standarde. Izlazak 32:6, 19-25 predstavlja razočaravajući deo izraelske istorije. Dok je Mojsije bio na planini i pričao sa Bogom, Izraelci su napravili idola. U procesu obožavanja idola, počeli su da plešu. Ovo se završilo „razvratom " i „izloženošću sramoti" (stih 25 pominje reč „go" u nekim prevodima). U ovom slučaju, ples je vodio do veoma grešne aktivnosti. U Izlasku 15:20, Mirijam je igrala da bi proslavila pobedu koju je Božija sila izvojevala na Crvenom moru. Druga Samuilova 6:12-16- David je „igrao pred Gospodom" da proslavi što je Kovčeg saveza vraćen u Jerusalim.

Svaki delić plesa koji se ne smatra grešnim urađen je u slavljenju ili obožavanju Boga. Evo nekih principa koje treba da imamo na umu kada razmišljamo o plesanju: Knjiga Propovednika 3:4 – postoji prikladno vreme za ples (kao i neprikladno vreme za ples). Psalam 149:3; 150:4 – oba pasusa pominju da možemo da slavimo ili obožavamo Boga putem plesa. 1. Korinćanima 6:19-20- naša tela pripadaju Bogu i ona su hram Svetog Duha. Stoga, sve što radimo moramo da činimo poštujući Njega.

Ples u cilju privlačenja pažnje na sebe ili svoje telo bi, stoga, bilo grešno. U 1. Korinćanima 7:1-3, pisac kaže: „Što se tiče onoga o čemu ste mi pisali, dobro je za čoveka da se ne dotiče žene". Pavle je priznao da muškarci imaju vrlo jak seksualni nagon koji se lako pokrene. Zbog ovog, mnogi stilovi nevenčanog para koji pleše mogu da budu vrlo privlačni, posebno muškarcu. „Beži od mladalačkih želja" (2. Timoteju 2:22). Svaki ples koji podstiče grešne želje u nama i drugima je grešan. Matej 18:6 – čin koji može da prouzrokuje da se neko drugi saplete je potpuno bez opravdanja. Ples na način koji bi uzrokovao da neko drugi oseća požudu pripada ovoj kategoriji. 1. Solunjanima 5:22 je koristan princip ako nismo sigurni da je plesna situacija prihvatljiva: „Klonite se svakovrsnog zla". Čak i ako samo izgleda da će biti grešna, nemoj to raditi.

Najzad, postoji mnogo vrsti plesa koje su neprikladne za vernike koji bi trebalo da teže da proslave Boga svojim životima i telima. Ipak, Biblija priznaje da možemo da plešemo na način koji ne iskušava druge, nas same i donosi slavu Bogu.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta Biblija govori o plesu?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries