Da li hrišćani treba da koriste horoskope?


Pitanje: Da li hrišćani treba da koriste horoskope?

Odgovor:
Svrha horoskopa je da se stekne uvid u karakter neke osobe i da se predvidi budućnost. Osnovno verovanje u astrologiji je da planete i zvezde vrše uticaj na naše živote. Ljudi koji poseduju posebna znanja –astrolozi – mogu da predvide događaje u životu neke osobe. Nažalost, većina vodećih novina sadrži odeljak o horoskopima, a još je tužnije da mnogi hrišćani čitanju njihove horoskope.

Biblija jasno zabranjuje proricanje, vračanje i prizivanje mrtvih (Ponovljeni zakon 18:10-14). Božiji narod treba da sluša samo Boga (Ponovljeni zakon 18:15). Bilo koji drugi izvor vođstva, informacija i otkrivenja treba da se odmah odbaci (vidi takođe Dela 16:16-18). Biblija ukazuje na Hrista kao jedino izvorište naše vere (Dela 4:12; Jeverejima 12:2). Naše poverenje je jedino u Boga i znamo da će On da upravlja našim koracima (Izreke 3:5-6). Vera u bilo šta drugo osim Boga nije ispravna.

Stoga, astrologija se suprotstavlja biblijskom učenja na bar dva načina: zastupa veru u nešto drugo osim Boga i to je vid vračanja. Ne možemo da odredimo Božiju volju za naše živote putem horoskopa. Kao hrišćani, treba da čitamo Bibliju i molimo se Bogu da bismo stekli mudrost i vođstvo. Konsultovanje horoskopa je kršenje Božijeg načina komunikacije sa Njegovom decom. Čvrsto verujemo da hrišćani treba da odbace horoskope.

English
Vrati se na Srpsku stranu
Da li hrišćani treba da koriste horoskope?

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga