settings icon
share icon
Pitanje

Šta je hiper-Kalvinizam i da li je u skladu sa Biblijom?

српски

Odgovor


Ovo je jednostavna definicija: hiper-Kalvinizam je verovanje da Bog spasava odabrane putem suverene volje sa malo ili nimalo metoda da bi ostvario to spasenje (kao što je evangelizacija, propovedanje, i molitva za grešnike). Hiper-Kalvinizam prenaglašava Božiju suverenost do nebiblijskog verovanja, i potcenjuje čovekovu odgovornost za delo spasenja.

Jedna od očiglednih posledica hiper-Kalvinizma je da potiskuje svaku želju da se evangeliziraju nevernici. Mnoge crkve ili denominacije koje se drže hiper-Kalvinističke teologije obeležava fatalizam, hladnoća, i nesigirnost vere. Postoji malo naglaska na Božiju ljubav prema nevernicima i Njegovom narodu, a previše na nebibliskoj preokupaciji Božijom suverenošću, Njegovom odabirom spasenih, i Njegovom gnevu prema nevernima. Jevanđelje hiper-Kalvinista je deklaracija Božijeg spasenja odabranih i Njegov sud nad nevernima.

Biblija jasno uči da je Bog suveren nad celim univerzumom (Danilo 4:34-35), uključujući i čovekovo spasenje (Efežanima 1:3-12). Međutim, osim što Biblija takođe poučava da je Božija motivacija ljubav za spasenje nevernih (Efežanima 1:4-5; Jovan 3:16; 1. Jovanova 4:9-10) i da je Božiji način spasenja nevernih objavljivanje Njegove Reči (Rimljanima 10:14-15), Biblija takođe tvrdi da hrišćanin treba da bude pun ljubavi i odlučan da podeli svoju poruku sa nevernma; kao Hristovi ambasadori, treba da „molimo" ljude da se izmire sa Bogom (2: Korinćanima 5:20-21).

Hiper-Kalvinizam uzima biblijske doktrine, Božiju suverenost i dovodi je do biblijskog ekstrema. Čineći to, hiper-Kalvinisti umanjuju Božiju ljubav i potrebu za evangelizacijom.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je hiper-Kalvinizam i da li je u skladu sa Biblijom?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries