settings icon
share icon
Pitanje

Gde je Bog? Gde je Bog kada patimo?

српски

Odgovor


Biblija poučava da Bog vlada nad svetom sa Svog svetog prestola na nebu (Psalam 47:8; Isaija 6:1, 66:1; Jevrejima 4:16). Iako znamo da je Božije pristustvo na neki način jedinstveno na nebu, učenje iz Biblije takođe pojašnjava da je Bog sveprisutan (prisutan svuda u isto vreme). Od početka Pisma, vidimo Božije prisustvo kako nadvija zemlju, čak dok je još uvek bez oblika i prazna (Postanje 1:2). Bog je ispunio svet svojom tvorevinom (Postanje 3:8; Ponovljeni zakon 23:14; Izlazak 3:2; 1.Kraljevima 19:11-18; Luka 1:35; Dela 16:7). Jevrejima 4:13 kaže, „i nema stvorenja koje je nevidljivo pred njim, nego je sve golo i otkriveno u očima onoga kome mi polažemo račun." Jeremija 23:24 tvrdi: „Može li se sakriti ko na skrovito mesto a da ga ja ne vidim? Govori Gospod. Ne ispunjavam li ja nebo i zemlju? Govori Gospod". Psalam 139 je neverovatno dobar za proučavanje Božijeg sveprisustva.

Gde je Bog?
Ako veruješ u Isusa Hrista, Bog je sa tobom i pored tebe, iznad tebe, i u tebi. Božije prisustvo i briga nikada te ne napuštaju. Ako ne veruješ u Isusa Hrista,. Bog je tačno ispred tebe, poziva te, vuče te ka sebi, nudi ti ljubav, milost i blagodat koje žudi da ti pruži. Ako nisi siguran u svoj odnos sa Bogom kroz Isusa Hrista, molim te, pročitaj članak o tome „Kako se pomiriti sa Bogom". Možda je bolje pitanje, „Gde se ti nalaziš u svom odnosu sa Bogom", nego „Gde je Bog?".

Gde je Bog kada Boli?
Izgleda da želimo da znamo odgovor na ovo pitanje onda kada se suočimo sa najbolnijim kušanjima i napadima sumnje. Čak i Isus, tokom raspinjanja je pitao: „Bože moj, Bože moj, zašto me ostavi?" (Mateja 27:46). Za posmatrače tog vremena, kao i za one koji su prvi pročitali priču, izgledalo je kao da je Bog zaista ostavio Isusa, tako da očigledno zaključimo da će i nas da napusti u našem namračnijem trenutku. Ipak, posle trajnog posmatranja događaja koji su se zbili posle raspinjanja, istina je da nas ništa ne može rastaviti od Božije ljubavi, čak ni smrt (Rimljanima 8:37-39). Pošto je Isus razapet, On je bio proslavljen (1.Petrova 1:21; Marko 16:6; Rimljanima 4:24-25). Samo iz ovog primera možemo da budemo sigurni da ako ne osećamo Božije prisustvo u sred svog bola, možemo i dalje da verujemo da nas nikada neće napustiti niti ostaviti (Jevrejima 13:5). „Bog nekada dozvoljava ono čega se gnuša da bi postigao ono što voli (Joni Erikson Tada).

Pouzdamo se u činjenicu da Bog ne laže, da se nikada ne menja, da je Njegova Reč zauvek istinita (Brojevi 23:19; 1. Samulova 15:29; Psalam 110:4; Malahija 3:6; Jevrejima 7:21; 13:8; Jakovljeva 1:17; 1. Petrova 1:25). Ne obeshrabrujemo se zbog bolnih okolnosti jer živimo po veri u svaku reč koja je proistekla iz Božiji usta, ne stavljajući svoju nadu u ono što je vidimo ili opažamo. Pouzdajemo se u Boga da naše lake i trenutne nevolje postižu za nas večnu slavu koja daleko nadmašuje svu patnju koju prolazimo ovde na zemlji. Tako da treba da usmerimo svoj pogled na ono što je nevidljivo, jer znamo da ono što je vidljivo je prolazno, ali ono što je nevidljivo je večno (2. Korinćanima 4:16-18; 5:7). Takođe se pouzdajemo u Božiju Reč koja kaže da On stalno radi sve na dobro onih koji ga vole i koji su pozvani po njegovoj odluci. Iako često ne vidimo dobre ciljeve zbog kojih Bog sve čini, možemo da budemo sigurni da će doći vreme kada ćemo jasnije razumeti i videti.

Naši životi su kao pačvork prekrivač. Ako gledaš sa zadnje strane prekrivača, vidiš samo masu ćvorova i konaca koji vise na sve strane. Izgleda vrlo neprivlačno, i kao da nema nikakvog razloga da neko tako nešto radi. Međutim, kada prevrneš prekrivač, vidiš kako je osoba koja je to šila na vešt nači spojila delove da bi se formirala prelep rad, nalik na život venirka (Isaija 64:8). Živimo sa ograničenim poznavanjem Boga, međutim, dolazi dan kada ćemo poznavati i razumeti sve (Jov 37:5; Isaija 40:28; Propovednik 11:5; 1.Korinćanima 13:12 1.Jovanova 3:2). Gde je Bog kada boli? Poruka koju treba da poneseš sa sobom u teškim vremenima je da kada ne možeš da vidiš njegovu ruku, pouzdaj se u Njegovo srce, i znaj da te sigurno nije ostavio. Kada izgleda da nemaš svoje snage, tada možeš u potpunosti da se odmoriš u Njegovom prisustvu i znaš da je Njegova snaga savršena u tvojoj slabosti (2.Korinćanima 12:9-10).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Gde je Bog? Gde je Bog kada patimo?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries