settings icon
share icon
Pitanje

Šta je filozofska teologija?

српски

Odgovor


Filozofska teologija je grana teologije u okviru koje se filozofske metode koriste da bi se došlo do jasnijeg razumevanja božanskih istina. Postoji rasprava u vezi sa tim da li teologija i filozofija obe moraju da budu uključene u čovekov napor da spozna istinu ili božansko otkrivenje može ili treba, da stoji samo za sebe. Tokom vekova, postojalo je nekoliko različitih teorija u vezi sa tim u kojoj meri filozofski sistemi treba da se primenjuju na teološke koncepte. Neki kažu da ta dva treba da budu potpuno odvojena i da nemaju ništa jedan sa drugim. Drugi kažu da su filozofija i razum neophodni ako čovek želi, ispravno, da razume božansko otkrivenje. Ipak, drugi imaju umeren pristup i kažu da je filozofija korisna alatka, ali da se na nju ne treba potpuno oslanjati.

Filozofska teologija je nastala u 18. i 19. veku, kada su pozitivisti, modernisti i mislioci pokreta prosvećenja napali hrišćanstvo. Teolozi su tražili način da objasne i odbrane svoja verovanja i ustanovili su da su mogli da koriste filozofske metode da bi odbranili božansko otkrovenje. Upotreba filozofije da bi se analizirala i objasnila teologija nije bila bez presedana. Tomas Akvinski, Avgustin i drugi rani teolozi su koristili Aristotelove i Sokratove ideje u svojim delima da bi razmislili i razumeli ideje koje su predstavljene u Bibliji. Mnoge moderne apologete i dalje koriste filozofske argumente; na primer, teološki i ontološki argumenti za Božije postojanje čvrsto su ukorenjeni u filozofsku teologiju.

Biblija kaže da je istraživanje stvari ili traganje za istinom koje je Bog sakrio slavno (Izreke 25:2). Nama je data sposobnost da upotrebljavamo razum i nema ničeg lošeg u tome da se studira filozofija. U isto vreme, moramo da budemo obazrivi. Postoje mnoge duhovne opasnosti u proučavanju filozofije. Bog nas upozorava „kloni se poganih, praznih reči i protivljenja lažnog znanja″ (1. Timoteju 6:20). Ljudske teorije i nagađanja ne mogu ničim da doprinesu u vrednovanju Božije Reči, koja je dovoljna da nas obuči za „svako dobro delo" (2. Timoteju 3:16-17). Jov i njegova tri prijatelja su pokušali da razumeju Božije puteve ljuskim poimanjem stvari i nisu uspeli. Na kraju, Bog im je rekao da su zamračivali otkrivenje „nerazumnim rečima" (Jov 38:2).

Filozofska teologija je alatka koja može da se upotrebljava na ispravan ili neispravan način. To je pitanje motiva i prioriteta: ako pokušamo da razumemo Božije puteve i misli oslanjajući se na ljudske zamisli, bićemo razočarani. Čovek pokušava da dokaže svoju sposobnost da dosegne Boga jos od kule u Vavilonu. Ali, ako smo motivisani time da volimo i upoznamo Boga i upotrebljavamo naše umove da bismo bolje razumeli Njegovu Reč, naše proučavanje će biti nagrađeno. Filozofija nije istina sama po sebi, već je podređena istini. Filozofija može da postane alatka za bolje shvatanje istine. Nadahnuta, nepogrešiva Božija Reč je od najveće važnosti; svaka ljudska filozofija mora da zauzme drugo mesto. Biblija je sudija našim filozofijama, a ne obrnuto (Jevrejima 4:12).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je filozofska teologija?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries