Šta je evangelikalizam?


Pitanje: Šta je evangelikalizam?

Odgovor:
Evangelikalizam je donekle širok termin koji se koristi da opiše pokret unutar protestantizma čija je karakteristika naglasak na ličnom odnosu sa Isusom Hristom. Ovaj odnos počinje tako što osoba prima Hristov oproštaj i duhovno se rađa. Oni kojima se pripisuje ovo verovanje zovu se evanđeoski vernici.

Reč evangelikalizam potiče od grčke reči evangelion koja znači „dobra vest” i euangelizomai, koja znači „objaviti dobru vest”. Dobra vest je da je „Hristos umro za naše grehe — po Pismima, i da je sahranjen, i da je vaskrsnut trećega dana — po Pismima, te se javi Kifi, zatim Dvanaestorici″ (1.Korinćanima 15:3b-5). Ova dobra vest, Hristovo evanđelje i njegovo objavljivanje je ono na čemu se evangelikalizam zasniva.

Koreni evangelikalizma datiraju iz doba protestantske reformacije, tokom koje je Biblija doneta masama. Prethodno zanemarene biblijske istine su se ponovo otkrivale i podučavale. Tek sa velikim probuđenjima u 18. i 19. veku u Evropi i Americi je evangelikalizam istinski otpočeo kao pokret. Kao što se i desilo tokom reformacije, evanđeoski pokret i njegov naglasak na ličnom odnosu sa Isusom Hristom doneo je obnovljenu snagu u preciznom tumačenju i primeni Božije Reči. To se pronosi do današnjeg dana, iako se termin zloupotrebljava i pogrešno primenjuje.

Tradicionalno, evangelikalizam je teološki konzervativan. Međutim, ovo postaje sve manje prepoznatljivo. Trenutna primena ovog termina se ne ograničava samo na novorođene hrišćane, niti na one koji se smatraju konzervativnima ili fundamentalistima. U stvari, neki izjednačavaju evangelikalizam sa samim protestantizmom, liberalnim ili nekim drugim. Ono što je tužno je da se danas evangelikalizam najviše izjednačava sa konzervativnom politkom. Iako će evanđeoski hrišćanski pogled na svetu često da proizvede konzervativne političke poglede, politika nije središte istinskog evangelikalizma.

Stoga, definicija evangelikalizma varira u očima sveta. Pravo srce evangelikalizma je objavljivanje evanđeoske poruke i rečima i delom. Za evanđeoskog hrišćanina, ne postoji viši poziv nego da živi i širi ovu poruku i istinu Božije ljubavi.

English


Vrati se na Srpsku stranu
Šta je evangelikalizam?

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga