settings icon
share icon
Pitanje

Šta je dupla predodređenost?

српски

Odgovor


Dupla predodređenost je verovanje da Bog stvara neke ljude čija je svrha postojanja da budu poslati u pakao. Da li je ovaj koncept biblijski? Hajde da pogledamo pitanje iz poslanice Rimljanima, u kojoj preovlađuju dve teme. Prva tema je Božija pravednost. Da li sama evanđeoska poruka otkriva Božiju pravednost (Rimljanima 1:16-17). Istina koja se nalazi u evanđeoskoj poruci kaže da je čovek, po veri, proglašen pravednim pred Bogom (Rimljanima 4-5). Glavna ličnost evanđeoske poruke – Isus Hristos – je taj koji omogućava da čovek bude pravedan (Rimljanima 6-7). Poruka evanđelja je ta koja pokazuje čoveku kako da živi pravedno (Rimljanima 12).

Druga tema koja se nalazi u poslanici Rimljanima je gnev. Božiji gnev se otkriva zbog svih grešnih postupaka (Rimljanima 1:18). Čovečanstvo zna o Bogu, ali odbacuje Boga u svom razmišljanju i postupcima (Rimljanima 1:21-22). Božiji gnev znači, prepuštanje čoveku da živi svoj život kako hoće (Rimljanima 1:24, 26, 28), što, ako je odvojen od Boga, vodi ka uništenju (Rimljanima 1:28-32). Čovek odbacuje Boga svemira, a Bog, zauzvrat, ostavlja čoveka. Samo lična Božija intervencija može čoveka da odvrati od puta uništenja na kome se nalazi, zbog svoje otvrdlosti u grehu.

U Rimljanima 9:22 kaže: „A šta ćemo reći ako je Bog, želeći da pokaže svoj gnev i da obznani svoju moć, s velikom strpljivošću podneo posude gneva, pripravljene za propast?″ Mnogi ljudi misle da ovaj stih podučava da je Bog pripremio određene posude za Njegov gnev. Ali, to nije smisao ovog stiha. Čitajući iznad toga, čovečanstvo je već iskusilo Božiji gnev. Čovečanstvo je podobno za uništenje. Bog je taj koji trpi te posude – posude koje su se pripremile za uništenje, jer ne žele da napuste svoj greh i okrenu se Bogu.

Pogledajte sledeći stih: Rimljanima 9:23: „Da bi istovremeno obznanio bogatstvo svoje slave na posudama milosti, koje je unapred pripravio za slavu". Obratite pažnju na to da Bog odabira neke ljude unapred za svoju slavu. Drugim rečima, pre stvaranja sveta, Bog je odabrao neke ljude da budu Njegova deca da bi se On proslavio (vidi Efescima 1:4). Ne kaže da je Bog odabrao ljude ili predodredio ih za gnev. Biblija nikada ne govori o duploj predodređenosti, po kojoj Bog neke bira ili predodređuje za pakao, a druge za nebo. Oni koji su pod Božijim gnevom su u tom položaju, jer su odbacili Boga. Oni koji poseduju Božiju pravednost su u tom položaju, jer ih je Bog odabrao da budu Njegova deca.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je dupla predodređenost?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries