settings icon
share icon
Pitanje

Šta je pokret duhovnog oblikovanja?

српски

Odgovor


Pokret duhovnog oblikovanja je veoma popularan danas. Međutim, na mnoge načina, to je korak dalje od istine Božije Reči prema mističnom obliku hrišćanstva,a, do neke mere, prodro je u skoro sve evanđeoske denominacije. Ova ideja duhovnog oblikovanja zasnovana je na pretpostavci da,ako praktikujemo određene stvari, možemo biti sličniji Isusu. Sledbenici duhovnog oblikovanja pogrešno podučavaju da, svako može da praktikuje ove mistične rituale i da nađe Boga u sebi.

Suviše često, pripadnici pokreta duhovnog oblikovanja veruju da duhovne discipline menjaju tragaoca time što on ili ona ulaze u promenjeno područje svesti. Pokret duhovnog oblikovanja karakterišu takve stvari kao što su kontemplativna molitva, duhovnost i hrišćanski misticizam.

Pravo biblijsko duhovno oblikovanje ili duhovna transformacija počinje razumevanjem da smo grešnici koji žive odvojeno od Boga. Naše sposobnosti su iskvarene grehom tako da ne možemo da udovoljimo Bogu. Prava duhovna transformacija dešava se kada se potčinimo Bogu, tako da On može da nas transformiše kroz vođstvo i silu Svetog Duha. Bar polovina novozavetnih poslanica usmerena je ka tome kako da se živi život koji je ugodan Bogu- kroz poslušnost i potčinjavanje Svetom Duhu u svemu. Biblija nas naziva otkupljenima, spašenima, svecima, ovcama, vojnicima i slugama, ali takođe podučava da jedino kroz silu Duha, možemo da živimo po standardu onog što te reči znače.

Sledeći odlomci bave se različitim aspektima duhovnog oblikovanja, Božijeg dela u životu vernika:

„Jer koje je unapred znao, njih je i predodredio da budu saobrazni liku njegovoga Sina, da on bude prvenac među mnogom braćom" (Rimljanima 8:29). Evo cilja transformacije: da možemo da budemo slični Hristu.

„A mi svi otkrivena lica odražavamo slavu Gospodnju i preobražavamo se u istu sliku iz slave u slavu — kako to čini Duh Gospodnji" (2. Korinćanima 3:18). Ovo je deo odlomka koji podučava da se preobražavamo u Hristov lik, ne sledeći pravila i zakone, već sledeći Duha po veri.

„Jer smo i mi nekad bili nerazumni, nepokorni, lutalice, robujući raznim požudama i nasladama, provodeći život u zloći i zavisti, omrznuti, mrzeći jedan drugoga. A kad se pokaza dobrota i čovekoljublje Boga, Spasitelja našega, spasao nas je ne na osnovu dela koja smo mi učinili u pravednosti, nego po svojoj milosti — banjom koja preporađa i obnavlja Duhom Svetim, koga bogato izli na nas posredstvom Isusa Hrista, Spasitelja našega, da opravdani njegovom blagodaću postanemo naslednici večnoga života — kao što se nadamo" (Titu 3:3-7).

Ovde, Pavle nas podseća na naš život pre i posle. Mi smo odgovorili na „dobrotu I čovekoljublje Boga" koja nam se pokazala Hristovom smrću za naše grehe. Pokajali smo se za naše grehe i sada smo odgovorili na stalno podsticanje i osnaživanje Duha da živimo drugačije kao Božija deca. Kao rezultat, mi smo transformisani „banjom koja preporađa I obnavlja Duhom" (stih 5). Ovo je, onda, pravo duhovno oblikovanje – ponovno oblikovanje našeg duha pomoću Njegovog duha prema Hristovom liku.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je pokret duhovnog oblikovanja?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries