settings icon
share icon
Pitanje

Šta je dualizam?

српски

Odgovor


U teologiji koncept dualizma podrazumeva da postoje dva odvojena entiteta, dobro i zlo, koji su jednaki po moći. U “hrišćanskom” dualizmu Bog predstavlja entitet dobra, a sotona entitet zla.

Međutim, i pored toga što sotona poseduje izvesnu moć, on nije jednak sa Svemogućim Bogom jer je bio stvoren kao anđeo pre nego što se pobunio (Isaija 14:12-15; Jezekilj 28:13-17). Sveto pismo kaže: "Vi ste, dečice, od Boga i nadvladali ste ih, jer je veći onaj koji je u vama nego onaj koji je u svetu" (1. Jovanova 4:4). Po Svetom pismu, ne postoji dualizam dveju suprotnih sila jednake snage koje se nazivaju Bog i sotona. Dobro koje je predstavljeno u Svemogućem Bogu je najmoćnija sila u svemiru, bez ikakvog izuzetka. Zlo predstavljeno u sotoni je slabija sila i ne može da se meri sa dobrim. U svakom poređenju dobro uvek nadvladava zlo jer svemogući Bog, suština dobra, ima svu silu, dok sa sotonom to nije slučaj.

Svaka doktrina koja predstavlja dobro i zlo kao dve suprotne sile jednake vrednosti kosi se sa Svetim pismom koje govori da je dobro, predstavljeno u Svemogućem Bogu, dominantna sila u svemiru. Pošto sotona nije niti će ikada biti jednak Bogu, svaka doktrina koja kaže da jeste je lažna. To što je sotona izbaćen iz neba zato što je pokušao da se uzdigne iznad Boga ne znači i da je on odustao od namere da bude jednak Bogu ili čak viši od njega. Njegovi pokušaji evidentni su u osnovnim doktrinama “dualizma” koji je prokrčio sebi put preko filozofskih tokova ljudske mudrosti.

Dualizam ne postoji ni u jednom delu svemira. Samo jedna sila je nadmoćna, a to je Svemogući Bog koji je otkriven u Bibliji. Po Bibliji, samo jedna sila je svemoguća. Stoga je svaka doktrina koja tvrdi da postoje dve jednake suprotstavljene sile (dobro i zlo) lažna doktrina.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je dualizam?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries