settings icon
share icon
Pitanje

Koji je biblijski način da se dete dovede Hristu?

српски

Odgovor


Postoje tri osnovna elementa uključena u uvođenje deteta u spasonosni odnos sa Hristom: molitva, primer i uputstvo prigodno za starosnu dob. MI vodimo dete Hristu primenjući sva tri elementa počev od vremena pre detetovog rođenja.

Ne može se dovoljno naglasiti važnost molitve u evangelizaciji dece. Od momenta začeća, roditelji treba da traže Božiju mudrost za sebe i blagodat za svoje nerođeno dete. Bog je obećao da će svakom prosto dati mudrost koji traži (Jakovljeva 1:5), a Njegova mudrost u svim aspektima roditeljstva je od suštinske važnosti, ali nigde tako bitna kao u duhovnim stvarima. Efescima 2:8-9 nam kaže da je spasenje po blagodati kroz dar vere, tako da naše molitve za spasenje naše dece treba da budu usredsređene na to da tražimo dar vere za njih. Treba da se molimo da Sveti Duh privuče našu decu Bogu od najranijih dana i da ih održi kroz život vere i službe Bogu do dana kada će biti sigurni na nebu za celu večnost (Efescima 1:13-14). Treba da se molimo da nas Bog privuče sebi i da to postane realnost u našim životima, tako da možemo budemo dobri uzori svojoj deci.

Naš primer kao Božije dece pruža najbolji vizuelni model za odnos sa Hristom koji želimo da naša deca imaju. Kada nas naša deca vide na kolenima svaki dan, oni shvataju da je molitva redovni deo života. Kada nas vide da stalno koristimo Bibliju, da je proučavamo, hranimo se i razmišljamo o Božijoj Reči, oni uviđaju važnost Biblije i bez naših izgovorenih reči. Kada vide da, ne samo da poznajemo Božiju Reč, već se trudimo da je živimo na praktične načine svaki dan, oni shvataju silu Reči u životu koji se provodi u svetlosti Reči. Suprotno tome, ako dete vidi mamu ili tatu da imaju nedeljnu „masku" koja se drastično razlikuje od osobe koje viđaju svaki dan, ubrzo će uvideti licemerje. Mnoga deca su odbila crkvu i Hrista zbog licemerernih uzora. Ovo ne znači da Bog ne može da odbaci naše greške i propuste, ali treba da budemo spremni da ih priznamo Bogu, priznamo naše propuste svojoj deci i uložimo napore da živimo po našim verovanjima.

Dalje, davanje uputstava primereno starosnoj dobi koja se tiču duhovnih stvari je od suštinske važnosti da se dete dovede Hristu. Postoje brojne dečije knjige i materijali kao što su dečije Biblije, dečije biblijske priče i muzika za sve uzraste za čitanje, pevanje i učenje napamet. Bitan deo duhovnog treninga je da se svaki aspekt detetovog života veže za duhovnu istinu. Svaki put kada dete vidi cvet, suton ili pticu, postoje brojne mogućnosti da roditelji to povežu sa lepotom i čudesima Božije stvaralačke moći (Psalam 19:1-6). Kadagod se naša deca osećaju bezbednim i sigurnima u našoj ljubavi, imamo priliku da im ukažemo koliko je veća ljubav Njihovog nebeskog Oca. Kada ih drugi povrede, možemo da im objasnimo realnost greha i jedini lek za to – Gospoda Isusa Hrista i Njegovu žrtvu na krstu za nas.

Na kraju, ponekad se neprimerena važnost pridaje tome da dete „izgovori molitvu" ili da javno pokaže dokaz da je donelo odluku da veruje Hristu kao Spasitelju. Iako ovi trenuci mogu da budu od velike vrednosti jer mogu da se urežu detetu kao detalj kada i kako je došlo Hristu, spasenje je delo Duha u srcu. Pravo spasenje ima za ishod život progresivnog učeništva i to mora, takođe, da se komunicira.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Koji je biblijski način da se dete dovede Hristu?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries