Šta je dogmatska teologija?


Pitanje: Šta je dogmatska teologija?

Odgovor:
Dogmatska teologija dobila je ime po grčkoj i latinskoj reči dogma, koja, kada se odnosi na teologiju, znači „doktrina ili skup doktrina koje su formalno potvrđene autoritetom". U osnovi, dogmatska teologija odnosi se na zvaničnu ili „dogmatsku" teologiju koju priznaje organizovano crkveno telo, kao što su rimokatolička crkva, holandska Reformatorka crkva itd.

Iako se smatra da se termin prvi put pojavio 1659. godine u naslovu knjige L. Rajnharda, termin je počeo češće da se upotrebljava posle reformacije i koristio se da odredi članke vere koje je crkva zvanično formulisala. Dobar primer dogmatske teologije su dogmatske izjave ili dogme koje su formulisane na prvobitnim crkvenim saborima, u potrazi za rešenjima teoloških problema i u zauzimanjem stava protiv jeretičkog učenja. Načela vere ili dogme koje su proizašle iz crkvenih sabora smatrale su se autoritativnim i obavezujućim za sve hrišćane, jer ih je crkva zvanično potvrdila. Jedna od svrha dogmatske teologije je da osposobi crkveno telo da formuliše i komunicira doktrinu, koja se smatrala suštinskom za hrišćanstvo i koja bi, ako bi se porekla, značila jeres.

Dogmatska teologija se, ponekad, meša sa sistemskom teologijom i ta dva termina se, ponekad, koriste naizmenično. Međutim, postoje suptilne, ali bitne razlike između ta dva termina. Da bi se razumela razlika između sistemske teologije i dogmatske teologije, bitno je primetiti da termin „dogma" naglašava ne samo izjave iz Biblije, već i crkvene, autoritativne potvrde ovih izjava. Osnovna razlika između sistemske teologije i dogmatske teologije je da sistemska teologija ne zahteva zvanično odobrenje crkve ili crkvenog tela, dok je dogmatska teologija direktno povezana sa određenim crkvenim telom ili denominacijom. Dogmatska teologija obično raspravlja o istim doktrinama i često koristi isti nacrt i strukturu kao i sistemska teologija, ali to čini iz određenog teološkog stava povezanog sa posebnom denominacijom ili crkvom.

English


Vrati se na Srpsku stranu
Šta je dogmatska teologija?

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga