settings icon
share icon
Pitanje

Šta prema Bibliji znači da si dobar roditelj?

српски

Odgovor


Roditeljstvo može biti teško i bolno putešestvije, ali može biti nešto što će nam doneti najveću nagradu i ispuniti nas najvećim zadovoljstvom od svega što smo u životu uradili. Bog ima puno toga da kaže o načinu kako možemo uspešno da odgajamo našu decu da budu pobožni ljudi. Prvo nešto koje treba da napravimo je da ih naučimo istini o Božijoj reči.

Zajedno sa Bogom punim ljubavi i time što ćemo biti pobožni primer osobe koja se potčinjava Božijim zapovestima, mi treba da: “I često napominji sinovima svojim, i govori o njima kad sediš u kući svojoj i kad ideš putem, kad ležeš i kad ustaješ. I veži ih sebi na ruku za znak, neka ti budu kao počeonik među očima. I napiši ih na dovratnicima od kuće svoje i na vratima svojim” (Peta Mojsijeva 6:7-9). Ako figurativno sledimo ove zapoveti koje je Bog dao Jevrejima, naučićemo našu decu da slavljenje Boga treba da bude stalno, a ne samo rezervisano za nedelju ujutro ili molitve pred spavanje.

Iako naša deca mnogo toga uče kroz direktno podučavanje, mnogo više uče tako što nas posmatraju. Zato treba da smo pažljivi u svemu što činimo. Prvo treba da budemo svesni naših Bogom danih uloga. Muževi i supruge treba da se međusobno poštuju i da se potčinjavaju jedno drugom (Efescima 5:21). U isto vreme Bog je uspostavio liniju autoriteta da bi se očuvao red.

Prva Korinćanima 11:3 kaže: “Ali hoću da znate da je Hristos glava svakom čoveku, a čovek je glava ženi, a Bog je glava Hristu.” Mi znamo da Hrist nije manje vrednosti od Boga, baš kao što žena nije manje važnosti od supruga. Bog međutim zna da bez autoriteta nema da ima reda. Odgovornost supruga kao glave porodice je da voli svoju ženu kao svoje sopstveno telo, na isti požrtvovan način kao što je Hrist voleo Crkvu (Efescima 5:25-29).

Nije teško za jednu suprugu da se potčini autoritetu svoga supruga kada on upravlja domom sa ljubavlju (Efescima 5:24, Kološanima 3:18). Njena prvenstvena odgovornost je da voli svog supruga i decu, da živi mudro i u čistoći, i da se brine za dom (Titu 2:4-5). Žene su prirodno više te koje odgajaju nego muškarci, zato što su prvobitno stvorene da se brinu za potomstvo.

Disciplina i podučavanje su sastavni deo roditeljstva. Priče Solomonove 13:24 kažu: “Ako odbiješ da disciplinuješ svoju decu, to dokazuje da ih ne voliš; ako voliš svoju decu, bićeš spreman da ih na vreme ukoriš.” Deca koja rastu u kući bez discipline, osećaju se neželjenima i bezvrednima. Njima nedostaje smer i samo-kontrola i kako odrastaju postaju buntovni i imaju malo ili nimalo poštovanja za bilo koju vrstu autoriteta, uključujući Božiji. “Disciplinuj svoju decu dok još ima nade. Ako to ne činiš, uništićeš njihov život” (Priče Solomonove 19:18).

U isto vreme, disciplina treba da je uravnotežena sa ljubavlju, jer u suprotnom kad odrastu deca mogu da postanu ogorčena, obeshrabrena ili da su buntovna (Kološanima 3:21). Bog priznaje da je disciplina bolna u trenutku primene (Jevrejima 12:11), ali ako se pravi sa ljubavlju, vrlo je korisna za dete. “I vi očevi, ne razdražujte svoju decu, nego ih odgajajte u Gospodnjoj nauci i opomeni.” (Efescima 6:4).

Važno je da decu uključimo u crkovnu porodicu i službu dok su još mladi. Redovno idi u crkvu koja vreuje u Bibliju (Jevrejima 10:25), dozvoli im da vide kako proučavaš Božiju reč, i proučavajte je zajedno. Ragovarajte sa njima o svetu i tome kako ga oni vide, i učite ih o slavi Božijoj svakodnevno. “Uči svoju decu ispravnom putu, i kada odrastu neće odstupiti od njega.” (Priče Solomonove 22:6).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta prema Bibliji znači da si dobar roditelj?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries