settings icon
share icon
Pitanje

Šta je dispenzacionalizam i da li je biblijski?

српски

Odgovor


Dispenzacionalizam je teološki sistem koji ima dve glavne karakteristike. (1) Dosledno doslovno tumačenje Pisma, posebno biblijskih proročanstava. (2) Razlika između Izraela i Crkve u Božijem planu.

(1) Dispenzacionalisti tvrde da je njihov princip hermeneutici, bukvalno tumačenje. "Bukvalno tumačenje" znači da se svakoj reči da značenje koje bi normalno imala i u svakodnevnoj upotrebi. Simboli, figurativni govor i tipovi se svi tumače jednostavno ovom metodom, i ni na koji način nisu u suprotnosti sa bukvalnim tumačenjem. Čak i simbolički i figurativni izrazi imaju bukvalno značenje iza sebe.

Postoje bar tri razloga zašto je ovo najbolji način da se gleda na Pismo. Prvo, filozofski, svrha samog jezika izgleda da zahteva da ga tumačimo bukvalno. Jezik je dat od Boga da bi bio u stanju da komunicira sa ljudima. Drugi razlog je biblijski. Svako proroštvo o Isusu Hristu u Starom zavetu je bukvalno ispunjeno. Isusovo rođenje, Isusova služba, Isusova smrt i Isusovo vaskrsenje se dešavaju bukvalno onako kako je to Stari zavet predvideo. Nema ne bukvalnog ispunjenja ovih proroštava u Novom zavetu. Ovo je jak argument za metod bukvalnog tumačenja. Ako se bukvalno tumačenje ne koristii kao metod u proučavanju Pisma, tada ne postoji objektivan standard kojim može da se razume Biblija. Svaka osoba bi onda mogla da tumači Bibliju kako joj odgovara. Biblijska interpretacija bi se prevrnula u "šta ovaj pasus meni govori..." umesto "šta Biblija kaže..." Nažalost, ovo je uveliko slučaj onoga što se zove tumačenje Biblije danas.

(2) Dispenzacionalna teologija veruje da postoje dva različita naroda Božija: Izrael i Crkva. Dispenzacionalisti veruju da je spasenje uvek bilo verom (u Boga u Starom zavetu; specifično u Boga Sina u Novom zavetu). Dispenzacionalisti drže da Crkva nije zamenila Izrael u Božijem planu i da starozavetna obećanja Izraelu nisu prenesena na Crkvu. Oni veruju da obećanja koja je Bog dao Izraelu (za zemlju, naslednike i blagoslov) u Starom zavetu, će na kraju biti ispunjena u 1,000 godišnjem periodu o kome se govori u Otkrivenju 20. Oni veruju da baš kao što je Bog u ovom vremenu usmerio pažnju na Crkvu, da će opet u budućnosti usmeriti svoju pažnju ka Izraelu (Rimljanima 9-11).

Koristeći ovaj sistem kao osnovu, Dispenzacionalisti smatraju da je Biblija organizovana u sedam dispenzacija: Bezazlenost (Prva Mojsijeva 1:1 – 3:7), Savest (Prva Mojsijeva 3:8 – 8:22), Ljudska vladavina (Prva Mojsijeva 9:1 – 11:32), Obećanje (Prva Mojsijeva 12:1 – Druga Mojsijeva 19:25), Zakon (Druga Mojsijeva 20:1 – Dela 2:4), Blagodat (Dela 2:4 – Otkrivenje 20:3), i kraj Hiljadugodišnjeg carstva (Otkrivenje 20:4 – 20:6). Ponavljamo, ove dispenzacije nisu način spasavanja, već načini na koje se Bog odnosi prema čoveku. Dispenzacionalizam, kao sistem, ima za posledicu premilenijalističko tumačenje Hristovog drugog dolaska i obično timačenje da će se Uznesenje crkve desiti pre Nevolje.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je dispenzacionalizam i da li je biblijski?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries