settings icon
share icon
Pitanje

Šta treba da tražim od devojke hrišćanke?

српски

Odgovor


Vrsta zabavljanja koja se danas viđa se ne pominje u Bibliji. Umesto toga, Biblija govori o principima za brak. Današnje zabavljanje je način na koji muškarci i žene procenjuju jedni druge kao potencijalne supružnike. To znači da devojka hrišćanka treba da bude, pre svega, potencijalni bračni partner. Hrišćanin bi trebalo da traži ženu sa kojom bi proveo život, a ne samo nekoga sa kim bi se zabavljao. Ako muškarac nije spreman da se oženi, ne bi trebalo da traži devojku hrišćanku.

Kada muškarac traži devojku, najvažniji kvalitet koji ona mora da poseduje (kao njegova potencijalna buduća supruga i osoba koja će imati veliki uticaj u njegovom životu) jeste spasenje u Gospodu Isusu Hristu i život koji se živi u poslušnosti Njemu. U 2. Korinćanima 6:14, Pavle nam kaže da ne budemo „u nejednakom jarmu“ sa nevernicima. Ako žena nema veru u Isusa Hrista, hrišćanin bi bio nemudar da je smatra devojkom i/ili ženom.

Međutim, samo zato što je žena hrišćanka, ona nije nužno savršena za bilo kog hrišćanskog muškarca. Važno je uzeti u obzir i druge aspekte „jednakog jarma“. Na primer, slični duhovni ciljevi, doktrinarna verovanja i pogled na život su izuzetno važni aspekti. Pored toga, mudro je razmišljati o praktičnijim stvarima kao što su nivo energije, zajednički interesi i očekivanja o porodici i načinu života. Mnogi muškarci se žene samo na osnovu emocionalne ili fizičke privlačnosti, a to može dovesti do katastrofe.

Biblija daje neke smernice o tome kakav karakter muškarac treba da traži kod devojke hrišćanke. Hrišćanka će pokazati duh potčinjenosti Gospodu. Apostol Pavle kaže ženama da se pokoravaju svojim muževima kao Gospodu (Efescima 5:22-24). Ako nije u stanju da se pokori Gospodu, ona verovatno neće videti vrednost potčinjavanja svom mužu kada za to dođe vreme. Važno je zapamtiti da je karakter pokornosti duhovni kvalitet, a ne osobina ličnosti. Slatka ličnost ne mora nužno odgovarati pokornom duhu, a ni energična ili jaka ličnost ne mora nužno odgovarati voljnom duhu. Žena će biti pokorna u onoj meri u kojoj je pod uticajem Božijeg Duha i biće pod uticajem Njegovog Duha u meri u kojoj Ga voli i provodi vreme u Njegovoj Reči.

Hrišćanka treba da radi u korist svoga muža i da mu bude blagoslov. Ona će biti njegova pomoćnica, prema najranijem biblijskom primeru postavljenom za Adama i Evu. Ona bi trebalo da bude odgovarajuća pomoćnica za njegovu misiju i poziv. Ako je pozvan da bude pastor ili misionar, na primer, treba da potraži devojku hrišćanku koja oseća isti poziv. Ako oseća jaku želju za velikom porodicom, trebalo bi da nađe ženu koja oseća isto. Ali najviše od svega, prema pozivu koji je postavljen pred sve nas da budemo poslanici za Hrista (2. Korinćanima 5, 20), muškarac treba da izabere ženu koja će mu pomoći, a ne ometati ga u tome. Ona treba da pokaže posvećenost molitvi (1. Solunjanima 5:16), ohrabrenju (1. Solunjanima 5:11), služenju drugima (Jevrejima 6:10) i mudrosti koja dolazi iz poznavanja Božje Reči (Kološanima 3:16). Ovo je vrsta žene koja će zaista biti od pomoći hrišćanskom muškarcu.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta treba da tražim od devojke hrišćanke?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries