settings icon
share icon
Pitanje

Šta je Davidov savez?

српски

Odgovor


Davidov savez odnosi se na Božija obećanja Davidu kroz proroka Natana i nalaze se u 2. Samuilovoj 7 i kasnije su sažeta u 1. Dnevnika 17:11-14 i 2. Dnevnika 6:16. Ovo je bezuslovni savez između Boga i Davida putem kojeg Bog obećava Davidu i Izraelu da će Mesija (Isus Hristos) da dođe iz Davidove linije i da će uspostaviti carstvo koje će trajati večno. Davidov savez je bezuslovan, jer Bog ne traži nikakav uslov za poslušnost da bi se ispunio. Sigurnost datih obećanja nalazi se isključivo u Božijoj vernosti i ne zavisi od poslušnosti Davida ili Izraela.

Davidov savez se usredsređuje na nekoliko ključnih obećanja Davidu. Prvo, Bog ponovo potvđuje obećanje o zemlji koje je dao u okviru prva dva saveza sa Izraelom (Avramov i Palestinski savez). Ovo obećanje se vidi u 2.Samuilovoj 7:10

„Ja ću odrediti mesto narodu svome Izraelu i tamo ga posaditi, da mirno stanuje na svom mestu i da se više ne uznemirava. Silnici ga neće više mučiti kao pre". Zatim, Bog obećava da će Davidov sin da ga nasledi kao kralj Izraela i da će taj sin (Solomon) izgraditi hram. Ovo obećanje se vidi u 2. Samuilovoj 7:12-13: „Ja ću podići tvoje potomstvo posle tebe, ono koje će izaći iz tebe istog, i ja ću odlučno uspostaviti kraljevstvo njegovo. On je taj koji će sagraditi jednu kuću za moje ime".

Ali, obećanje se nastavlja i proširuje: „Ja ću zauvek postaviti njegov presto kraljevski" (2. Samuilova 7:13) i „Pred tobom, tvoja kuća i tvoje kraljevstvo biće zauvek postojani, tvoj presto zauvek učvršćen" (stih 16). Ono što je počelo kao obećanje da će Davidov sin Solomon biti blagosloven i da će izgraditi hram pretvara se u nešto drugačije – obećanje večnog carstva. Drugi Davidov Sin vladaće zauvek i izgradiće večnu Kuću. Ovo se odnosi na Mesiju, Isusa Hrista, koji je nazvan Sinom Davidovim u Mateju 21:9.

Obećanje da će Davidova „kuća", „carstvo" i „presto" biti zauvek uspostavljeno je značajno, jer pokazuje da će Mesija doći iz Davidovog roda i da će uspostaviti carstvo iz koga će vladati. Savez je sažet u rečima „kuća' obećavajući dinastiju Davidovom rodoslovu; „carstvo" odnoseći se na ljude kojima će vladati car; „presto″, naglašavajući autoritet careve vladavine i „zauvek" naglašavajući večnu i bezuslovnu prirodu obećanja datog Davidu i Izraelu.

Drugi stihovi koji se odnose na Davidov savez nalaze se u Jeremiji 23:5; 30:9; Isaija 9:7; 11:1; Luka 1:32,69; Dela 13:34 i Otkrivenje 3:7.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je Davidov savez?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries