settings icon
share icon
Pitanje

Da li je Bog osoba?

српски

Odgovor


Da, Bog je osoba. Ali, kada kažemo da je Bog „osoba", to ne znači da je on ljudsko biće. Pod tim mislimo da Bog poseduje „ličnost" i da je On racionalno samosvesno Biće. Teolozi često definišu osobu kao „individualno biće koje ima um, emocije i volju". Bog definitivno ima intelekt (Psalam 139:17), emocije (Psalam 78:14) i volju (1. Korinćanima 1;1). Stoga,da, Bog jeste osoba.

Niko ne sumnja u ličnost čoveka, a čovek je stvoren po Božijem liku (Postanje 1:26-27). Svugde u Bibliji, lična zamenica, On, Njega i Njegov koriste se za Boga.

Biblija podučava da Bog postoji u 3 osobe: Otac, Sin i Sveti Duh. Trojedinstvo Boga je teško shvatiti, ali postoji dokaz u Bibliji. U Isaiji 48:16 i 61:1, Sin govori dok pominje Oca i Svetog Duha (Luka 4:14-19). Matej 3:16-17 opisuje Isusovo krštenje. Bog Sveti Duh spušta se na Boga Sina, dok Otac objavljuje kako je Njegov Sin po Njegovoj volji. Matej 28:19 i 2. Korinćanima 13:14 govore o tri osobe unutar Trojstva.

Bog Otac je Osoba koja poseduje um (Isaija 55:8-9), emocije (Psalam 78:40) i volju (1. Petrova 2:15). Bog Sin je Osoba sa umom (Luka 2:52), emocijama (Jovan 11:35) i voljom (Luka 22:15). Bog Sveti Duh je Osoba sa umom (Rimljanima 8:27), emocijama (Efescima 4:30) i voljom (Galatima 5:17). Sve tri Osobe Trojstva poseduju sve Božije osobine (Jovan 6:37-40; 8:17-25; Kološanima 1:13-20; Psalam 90:2; 139:7–10; Jov 42:2; 1. Korinćanima 2:9–11; Jevrejima 9:14).

Bog pokazuje svoju ličnost tako što pokazuje ljutnju (Psalam 7:11), smeje se (Psalam 2:4), pokazuje samilost (Psalam 135:14), ljubav (1. Jovanova 4:8), mržnju (Psalam 11:5), podučava (Jovan 14:26), kori (Jovan 16:8) i vodi (Rimljanima 8:14). Svi ovi postupci ukazuju na to da je Bog osoba.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li je Bog osoba?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries