Да ли је Бог особа?


Питање: Да ли је Бог особа?

Одговор:
Да, Бог је особа. Али, када кажемо да је Бог „особа", то не значи да је он људско биће. Под тим мислимо да Бог поседује „личност" и да је Он рационално самосвесно Биће. Теолози често дефинишу особу као „индивидуално биће које има ум, емоције и вољу". Бог дефинитивно има интелект (Псалам 139:17), емоције (Псалам 78:14) и вољу (1. Коринћанима 1;1). Стога,да, Бог јесте особа.

Нико не сумња у личност човека, а човек је створен по Божијем лику (Постање 1:26-27). Свугде у Библији, лична заменица, Он, Њега и Његов користе се за Бога.

Библија подучава да Бог постоји у 3 особе: Отац, Син и Свети Дух. Тројединство Бога је тешко шватити, али постоји доказ у Библији. У Исаији 48:16 и 61:1, Син говори док помиње Оца и Светог Духа (Лука 4:14-19). Матеј 3:16-17 описује Исусово крштење. Бог Свети Дух спушта се на Бога Сина, док Отац објављује како је Његов Син по Његовој вољи. Матеј 28:19 и 2. Коринћанима 13:14 говоре о три особе унутар Тројства.

Бог Отац је Особа која поседује ум (Исаија 55:8-9), емоције (Псалам 78:40) и вољу (1. Петрова 2:15). Бог Син је Особа са умом (Лука 2:52), емоцијама (Јован 11:35) и вољом (Лука 22:15). Бог Свети Дух је Особа са умом (Римљанима 8:27), емоцијама (Ефесцима 4:30) и вољом (Галатима 5:17). Све три Особе Тројства поседују све Божије особине (Јован 6:37-40; 8:17-25; Колошанима 1:13-20; Псалам 90:2; 139:7–10; Јов 42:2; 1. Коринћанима 2:9–11; Јеврејима 9:14).

Бог показује своју личност тако што показује љутњу (Псалам 7:11), смеје се (Псалам 2:4), показује самилост (Псалам 135:14), љубав (1. Јованова 4:8), мржњу (Псалам 11:5), подучава (Јован 14:26), кори (Јован 16:8) и води (Римљанима 8:14). Сви ови поступци указују на то да је Бог особа.

English


Врати се на Српску страну
Да ли је Бог особа?

Сазнајте како ...

Проведи вечност са БогомПримите опроштај од Бога