settings icon
share icon
Pitanje

Šta je Božije carstvo?

српски

Odgovor


Božije carstvo se često pominje u evađeljima (npr. Marko 1:15; 10:15; 15:43; Luka 17:20) i na drugim mestima u Novom zavetu (npr. Dela apostolska 28:31; Rimljanima 14:17; 1.Korinćanima 15:50). Božije carstvo je sinonim za nebesko carstvo. Koncept Božijeg carstva poprima različite nijanse značenja u različitim biblijskim odlomcima.

U širem smislu reči, Božije carstvo je vladavina večnog, suverenog Boga celokupnim svemirom. Nekoliko biblijskih odlomaka pokazuje da je Bog neporecivi vladar svog stvorenja: „Gospod je uspostavio svoj presto na nebesima, i njegovo kraljevstvo nadvisuje sve" (Psalam 103:19) i kao što je kralj Navuhodonosor izjavio: „Carstvo je Njegovo carstvo večno" (Danilo 4:3). Bog je uspostavio svaku vlast koja postioji (Rimljanima 13:1). Stoga, na neki način, Božije carsto prožima sve što postoji.

U užem smislu reči, Božije carstvo je duhovna vladavina nad srcima i životima onih koji se svojevoljno potčine Božijoj vlasti. Oni koji prkose Božijoj vlasti i odbijaju da mu se potčine nisu deo Božijeg carstva; suprotno tome, oni koji priznaju Hristovo gospodstvo i rado se predaju Božijoj vladavini u svojim srcima su deo Božijeg carstva. U tom smislu, Božije carstvo je duhovno – Isus je rekao da Njegovo carstvo nije od ovog sveta (Jovan 18:36) i propovedao je da je pokajanje neophodno da bi se postao deo Božijeg carstva (Matej 4:17). Da Božije carstvo može da se izjednači sa oblašću spasenja je očigledno u Jovanu 3:5-7, gde Isus kaže da osoba mora da se nanovo rodi da bi se ušlo u Božije carstvo.Vidi, takođe, 1.Korinćanima 6:9.

Postoji i drugi način na koji se Božije carstvo koristi u Bibliji: doslovna Hristova vladavina na zemlji tokom hiljadu godina. Danilo je rekao: „Bog nebeski podići će kraljevstvo koje neće nikada propasti" (Danilo 2:44, 7:13-14) i mnogi drugi proroci predvideli su istu stvar (npr. Obadija 1:21; Avakum 2:14; Mihej 4:2; Zaharije 14:9). Neki teolozi govore o budućnosti, otvorenoj manifestaciji Božijeg carstva kao „carstvu slave", a o sadašnjoj, skrivenoj manifestaciji Božijeg kraljevstva kao „carstvu blagodati". Ali, obe manifestacije su povezane; Hristos je uspostavio svoju duhovnu vladavinu u crkvi na zemlji, a jednog dana uspostaviće svoju fizičku vladavinu u Jerusalimu.

Carstvo Božije ima nekoliko aspekata. Gospod je vladar svemira i u tim smislu, Njegovo carstvo je univerzalno (1. Timoteju 6:15). U isto vreme, Božije carstvo uključuje pokajanje i novo rođenje, dok Bog vlada u srcima svoje dece u ovom svetu, tokom pripreme za sledeći. Delo koje je započeto na zemlji biće upotpunjeno na nebu (vidi Filipljanima 1:6).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je Božije carstvo?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries