settings icon
share icon
Pitanje

Da li postoji tako nešto kao bivši hrišćanin?

српски

Odgovor


Ovo je pitanje na koje postoji jasan i direktan biblijski odgovor. Prva Jovanova 2:19 kaže: „Od nas iziđoše, ali ne behu od nas; jer da od nas behu, ostali bi sa nama; nego trebalo je da se pokažu da nisu svi od nas″. Ovaj stih jasno stavlja do znanja – ne postoji takva stvar kao što je bivši hrišćanin. Ako je osoba zaista hrišćanin, on/ona nikada neće otići od vere: „jer da od nas behu, ostali bi sa nama″. Ako osoba koja tvrdi da je hrišćanin porekne svoju veru, on/ona nikada istinski nije bila hrišćanin. „Od nas iziđoše, ali ne behu od nas; jer da od nas behu, ostali bi sa nama; nego trebalo je da se pokažu da nisu svi od nas″. Ne, ne postoji takva stvar kao bivši hrišćanin.

Bitno je praviti razliku između istinskog hrićanina i „nazovi" hrišćanina. Istinski hrišćanin je osoba koja potpuno veruje u Isusa Hrista za spasenje. Pravi hrišćanin je osoba koja razume šta Biblija kaže o grehu, kazni za greh, ko je Isus, šta je Isus učinio za nas i kako to obezbeđuje oproštenje greha. Pravi hrišćanin je osoba koja je primila Isusa Hrista kao ličnost Spasitelja, postala novo stvorenje (2. Korinćanima 5:17) i stalno se preobražuje u Hristov lik. Pravi hrišćanin je osoba koja ostaje hrišćanin u sili Svetog Duha (Efescima 4:13, 30; 2. Korinćanima 1:22). Taj pravi hrišćanin nikada ne može da postane bivši hrišćanin. Niko ko je istinski i potpuno verovao u Hrista kao Spasitelja ne može da ga porekne. Niko ko istinski shvata zlo greha, strahote posledica greha, Hristovu ljubav i Božiju blagodat i milost, ne može da okrene leđa hrišćanskoj veri.

Postoje mnogi ljudi na ovom svetu koji tvrde da su hrišćani, ali nisu. Biti hrišćanin ne znači pripadati nekoj nacionalnosti ili imati određenu boju kože. Biti hrišćanin ne znači priznati Isusa kao velikog učitelja ili čak težiti da se sledi Njegovo učenje. Biti hrišćanin znači biti Hristov predstavnik i sledbenik/sluga. Postoje ljudi koji su bili povezani sa nekom „hrišćanskom" crkvom, a onda se odrekli te veze. Postoje ljudi koji su „iskusili" i „probali" Isusa Hrista, iako ga nisu istinski primili kao Spasitelja. Međutim, ne postoji tako nešto kao bivši hrišćanin. Pravi hrišćanin neće nikada niti može ikada da se odrekne svoje vere. Svaka osoba koja tvrdi da je bila hrišćanin, ali kasnije odbaci hrišćansku veru, nije nikad istinski bila hrišćanin.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li postoji tako nešto kao bivši hrišćanin?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries