settings icon
share icon
Pitanje

Šta Biblija kaže o SIDI/HIV virusu? Da li SIDA/HIV Božija osuda?

српски

Odgovor


U suštini, sve bolesti su Božija osuda. Adam i Eva nisu poznavali iskvarenost bilo koje vrste pre pada u greh. Kada je Bog osudio Adama, smrt je ušla u svet (Postanje 3:19; Rimljanima 5:12). Svaka bolest, od obične prehlade do raka, deo su kletve i mi koji živimo u prokletom svetu smo podložni propadanju. Stoga, odgovor je potvrdan, SIDA/HIV i druge seksulano prenosive bolesti (zajedno sa svim drugim bolestima) su deo Božije osude u prokletom svetu.

Biblija jasno podučava da naši izbori uključuju snošenje posledica. Štagod čovek da seje, to će i da žanje (Galatima 6: 7-8). Pravednost donosi blagoslove: „Pouku moju čuvaj, pa ćeš živeti" (Izreke 7:2) I greh donosi osudu: „Ko nepravdu seje, muku žanje" (Izreke 22:8). Jedan od naših problema je što želimo potpunu slobodu da biramo naše postupke, ali želimo ih bez posledica. U stvarnosti, kada odaberemo da postpupimo na određen način, automatski biramo i odgovarajući rezultat. Biblija nas upozorava da seksualni greh podrazumeva i urođenu Božiju osudu. „Bludnik greši protiv svog sopstvenog tela (1. Korinćanima 6:18). „Jer Bog će suditi bludnicima i preljubočincima" (Jevrejima 13:4). Ne može se poreći da život po biblijskim principima (seksualna vernost unutar braka) drastično smanjuje šanse pojedinca da dobije HIV/SIDU i druge seksualno prenosive bolesti.

Rimljanima 1:18-32 predstavlja osudu bezbožničkog, idolopokloničkog sveta. Počinje sa ovim rečima: „Gnev Božiji pak otkriva se sa neba na svaku bezbožnost i nepravednost ljudi". Ovaj odlomak podučava da greh homoseksualizma potiče od poricanja Boga. Donosi sram, degradaciju i „zasluženu" kaznu. Pošto su seksualno prenosive bolesti kao što su SIDA/HIV, u najvećoj meri, povezane sa seksualnim grehom, smatraju se delom „kazne" koja otkriva „Božiji gnev" protiv ljudske zlobe (stih 18). Ključna fraza je„Bog ih je predao" koja se pojavljuje tri puta. Bog ih je predao seksualnoj nečistoti (stih 24), sramnim strastima (stih 26) i izopačenom umu (stih 28). Ovo znači da je čovečanstvo izabralo da ide svojim putem i Bog je to dozvolio. Davanje slobode čovečanstvu da još više odluta je samo po sebi kazna zbog prethodnog greha.

Ovo ne znači da su svi koji imaju SIDU/HIV krivi zbog seksualnog greha ili da homoseksulci ne mogu da dožive otkupljenje. Tragično je što su se neki ljudi zarazili HIV-om putem transfuzije krvi, nevinim kontaktom sa drugom osobom koja ima SIDU/HIV i što je najtragičnije, tako što su začeti u utrobi majke koja ima SIDU/HIV. Hrišćanski odgovor na pitanje SIDE/HIV-a treba da bude u duhu blagodati i milosti. Bez obzira na način zaraze, naša odgovornost je da budemo nosioci blagodati, ljubavi, milosti i oproštenja. Nemamo pravo niti autoritet da govorimo da je zaraza SIDOM/HIV-om posebna Božija osuda zbog specifičnog greha u životu neke osobe. Odgovorni smo da činimo dobro svima (Luka 10:29-37), a evanđelje o kom govorimo i dalje je „sila Božija na spasenje svakome ko u njega veruje" (Rimljanima 1:16).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta Biblija kaže o SIDI/HIV virusu? Da li SIDA/HIV Božija osuda?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries