settings icon
share icon
Pitanje

Šta je društvo za izdavanje traktata i Biblije „Kula Stražara"?

српски

Odgovor


Društvo za izdavanje traktata i Biblije „Kula stražara" je organizacija koju vode vođe Jehovinih svedoka. Ovo društvo osnovano je 1886. godine i trenutno se nalazi u Bruklinu, Nju Jork. „Kula stražara" ima ogromnu kontrolu nad svojim članovima i otišla je toliko daleko da je proizvela sopsteni prevod Biblije koji se zove „Novi svetski prevod". Društvo je promenilo nekoliko predsednika od svog osnivanja i pozicioniralo se kao glavni rival evanđeoskom hrišćanstvu. Iako tvrdi da je legitimni sledbenik Boga Jehove,„Kula stražara" poriče, a čak je i protiv nekoliko osnovnih doktrina istorijske hrišćanske vere.

Na početku, „Kula stražara" greši u jednom od najbitnijih od svih religioznih pitanja: Ko je Isus Hristos? Društvo„Kula stražara" podučava da je Isus Hristos prvo stvorenje Boga Jehove, a ne otelotvoreni Bog kako Biblija jasno podučava (Titu 2:13; Kološanima 2:9). Na taj način, oni vide Hrista kao stvorenje, umesto da, sa pravom, priznaju Njegovo mesto kao Stvoritelja svih stvari (Kološanima 1:16-17; Jovan 1:1-3). Oni su ponovili grešku arijanizma, koji je hrišćanska crkva proglasila jeresom na Nikejskom saboru i koje se lako može opovrgnuti čitanjem Svetog pisma.

Od samog početka, „Kula stražara" poriče biblijsko učenje trojedinog Boga (jedno Biće koje postoji kao tri jednake, večne Ličnosti) i kaže da je Bog hrišćanstva satanska krivotvorina. Čarls Teze Rasel, osnivač Jehovinih svedoka i bivši predsednik društva, je čak govoriio o hrišćanskom konceptu Boga kao o „samom đavolu". Bog „Kule stražare" nije biblijski Bog i stoga nije u stanju da spasi ljude od njihovog greha.

Pokušavajući da opravda svoje doktrine putem biblijske egzegeze, društvo je proizvelo sopstveni prevod Biblije 1961. godine. Jehovini svedoci smatraju ovaj prevod, poznat kao „Novi svetski prevod" jedinim vernim tumačenjem biblijskog teksta. Ovaj prevod je jedinstven zbog toga što je prvi namerni, sistematski napor da se proizvede potpuna verzija Biblije, uređena i revidirana radi posebne svrhe usaglašavanja sa doktrinom jedne grupe. Grčki stručnjaci svih teoloških oblasti su stalno kritikovali ovaj prevod kao neprecizno tumačenje ključnih biblijskih odlomaka.

Pokojni dr. Brus Mecger, nekadašnji professor novozavetnog jezika na Teološkom fakultetu Prinston i autor nekoliko cenjenih knjiga na temu tekstulnog kriticizma je rekao: „Jehovini svedoci su uključili u svoje prevode Novog zaveta nekoliko sasvim pogrešnih tumačenja grčkog". Dr. Robert Kauntes, koji je napravio doktorsku disertaciju Novog svetskog prevoda kaže da je prevod „Kule stražare" "jako neuspešan u tome da spreči doktrinarna pitanja da utiču na prevod. Na njega se mora gledati kao na radikalno pristrasno delo. U nekim tačkama je čak i nepošteno."

Dodatni razlog da za odbacivanje tvrdnji društva je I njihova duga istorija lažnih proroštava. „Kula stražara" je, tokom brojnih prilika, predvidela kraj sveta, a najskoriji datumi bili su 1940. 1950. i 1975. Njihova lažna proroštva su očigledno laži, s obzirom na njihovu tvrdnju da su „istinski glasnogovrnik Boga na zemlji u datom vremenu". Istorija lažnih proroštava društva je u jarkom kontrastu sa standardima istinskog proroka: „Šta bi prorok rekao u ime Gospodnje, pa se ne zbude i ne navrši se, to je reč koje nije rekao Gospod; nego je iz oholosti rekao onaj prorok, ne boj ga se" (Ponovljeni zakon 18:22).

Štaviše, „Kula stražara" zabranjuje vojnu službu, slavljenje praznika i klanjanje nacionalnoj zastavi. Podsticaj za ove zabrane je ukorenjen u lažnoj tvrdnji da su oni ekskluzivno organizovana skupima Jehovinih ljudi. „Kula stražara" gleda na ove prakse kao na sredstvo Satane da ljude udalje od Jehove. „Kula stražara" vidi „svetski sistem" (svaku aktivnost koja nije povezana sa „Kulom stražarom") kao povezanim sa Satanom, pa samim tim i zabranjen.

Ovo uključuje i čin transfuzije krvi,za koji „Kula stražara" pogrešno misli da je zabranjen u Bibliji. „Kula stražara" je izjavila da je tranfuzija krvi „može da se završi trenutnim i kratkotrajnim produženjem života, ali po cenu večnog života posvećenog hrišćanina". Društvo pogrešno smatra da se biblijska zabrana jedenja krvi (Postanje 9:4; Dela 15:28-29) nastavlja sve do moderne prakse davanja krvi, što je zabrana, koja je u praksi, koštala života mnoge Jehovine svedoke, čak i njihovu decu.

Uprkos stalnim lažnim proročanstvima, izolacije sopstvenog naroda i sramnog pogrešnog prevođenja Biblije radi opravdavanja sopstvene teologije, ovo društvo nastavlja da broji nove obraćenike svake godine. Biblijski verni hrišćani imaju zadatak da budu spremni da poreknu ove greške putem zdrave doktrine (Titu 1:9). Kao što nam Juda govori, moramo da se „borimo za veru koja je jednom zauvek predana svetima" (Juda 3).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je društvo za izdavanje traktata i Biblije „Kula Stražara"?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries