settings icon
share icon
Pitanje

Šta Biblija kaže o beloj magiji?

српски

Odgovor


Bela magija se opisuje kao„dobra" magija, suprotno crnoj magiji, koja privlači moć zlih bića. Različita su mišljenja o razlikama između bele i crne magije, od toga da je to ista ideja za potpuno istu stvar, do toga da su to dve potpuno različite stvari, posebno u smislu ciljeva i namere. Biblija ne razlikuje između „dobre" i „loše" magije. Što se Biblije tiče, magija je magija. Biblija ne razlikuje da li je magija treba da bude upotrebljena za dobro ili loše; sve je zabranjeno, jer se poziva na izvor moći koji nije Bog.

Oni koji praktkuju belu magiju, često nazivani vikani, slave stvorenje umesto Stvoritelja, i iako se ne pozivaju na đavola ili zle duhove, oni često prizivaju „majku zemlju", anđele i/ili elemente. Glavna tema vikana je „ako ne čini štetu, radi kako želiš". Mnogi koji se udubljuju u belu magiju sebe nazivaju vikanima, bez obzira da li to jesu ili nisu. Iako je vika prilično otvorena i postoje mnoge „denominacije" i teološke pozicije unutar tog verovanja, postoje glavna verovanja, prakse i tradicije koje povezuju sledbenike bele magije sa vikom.

Bilo da je namera da se poštuje „majka" zemlja, elementi i anđeli i da osoba namerava da čini samo dobro, ono što je realnost je da nema razlike između bele i crne magije, jer obe slave nešto drugo što nije Bog. Zastrašujuće je pomisliti da se sledebenici bele magije, ne znajući, mole istom Bogu kao i sledbenici crne magije – Satani.

Kroz Bibliju, i u Starom i u Novom zavetu, svi oblici vračanja se protive Božijem zakonu i osuđeni su (Ponovljeni zakon 18:10-16; Knjiga Levita 19:26;31,20:27, Dela 13:8-10). Faraonovi mađioničari su pokušali da kopiraju čuda koja je činio Mojsije i Aron koristeći „tajne veštine", koje se odnose na „obrede ili rituale koji vračari i čarobnjaci koriste kako bi postigli svoje namere: bajanja, čini, magične reči, nošenje vradžbina, amajlija " Itd (Izlazak 7:11,8:7). Apostol Pavle je osudio Elimu vrača, proglašavajući ga „sinom đavoljim", koji „izvrće prave puteve Gospodnje" (Dela 13:10). Nigde u Bibliji nijedan vračar ili mađioničar nije opisan u pozitivnom svetlu. Bog ih je sve osudio.

Biblija govori da Bog mrzi belu magiju. Zašto? Zato što ne dolazi od Boga. Satana obmanjuje ljude navodeći ih da misle kako je bela magija korisna. On to može da čini, jer se pretvara da je anđeo svetlosti (2. Korinćanima 11:14), ali njegova želja je da zarobi duše što većeg broja ljudi. Biblija nas upozorava u vezi sa njim i njegovim zlim trikovima. „Budite trezveni, bdijte. Vaš protivnik, đavo, ide okolo kao lav koji riče tražeći koga da proždere" (1. Petrova 5:8).

„A Duh izričito kaže da će u poslednja vremena neki odstupiti od vere, obratiće pažnju na varljive duhove i demonske nauke" (1. Timoteju 4:1). Prava duhovna sila dolazi jedino od Boga, iz ispravnog odnosa sa Njim kroz veru u Isusa Hrista i od Svetog Duha koi živi u srcima vernika.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta Biblija kaže o beloj magiji?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries