settings icon
share icon
Pitanje

Šta je armenijanizam i da li je u skladu sa Biblijom?

српски

Odgovor


Armenijanizam je sistem uverenja koji pokušava da objasni odnos između Božije suverenosti čovekove slobodne volje, posebno po pitanju spasenja. Armenijanizam je dobio ime po Jakovu Armenijusu (1560-1609), holandskom teologu. Dok Kalvinizam naglašava Božiji suverenitet, armenijanizam naglašava čovekovu odgovornost. Ako Armenijanizam podelimo na pet tačaka, nalik na pet tačaka Kalvinizma, ovo bi bile te tačke:

(1) Parcijalna pokvarenost — čovečanstvo je pokvareno grehom, ali ne do tačke da ne možemo da odaberemo da dođemo Bogu po svojoj volji. Data nam je sposobnost da izaberemo spasenje ili ga odbacimo bez ikakvog Božijeg upliva. Napomena: klasičan Armenijanizam odbacuje „delimičnu pokvarenost" i drži se vrlo blizu Kalvinističkog viđenja „totalne pokvarenosti". (2) Uslovni odabir – Bog je odabrao one za koje je unapred znao da će mu verovati. (3) Neograničeno iskupljenje – Isus je umro za sve ljude, čak i one koji nisu odabrani i neće poverovati. Isusova smrt je bila za celo čovečanstvo, i svi mogu da budu spaseni verom u Njega. (4) Odolevajuća blagodat – Božiji poziv da budemo spaseni možemo da prihvatimo ili odbacimo. Možemo da se odupremo Božijem privlačenju ka spasenju, ako je to naš izbor. (5) Uslovno spasenje – hrišćani mogu da izgube spasenje ako nastave da žive u grehu ili otpadnu od Boga. Da bi hrišćanin održao spasenje potrebno je da ga zadrži. Napomena: mnogi Amrmenijanci poriču „uslvno spasenje", umesto toga veruju u „večnu sigurnost".

Jedina stavka Armenijanizma za koju Kalvinisti smatraju da je u skladu sa Biblijom je treća – neograničeno spasenje. Prva Jovanova 2:2 kaže: „On je žrtva pomirenja za naše grehe, ne samo za naše nego i za grehe celoga sveta". Druga Petrova 2:1 kaže da je Isus čak govorio o lažnim prorocima koji su osuđeni na pakao: „ A bilo je i lažnih proroka u narodu, kao što će i među vama biti lažnih učitelja, koji će unositi ubitačne jeresi i poricati gospodara koji ih je iskupio, navlačeći na sebe brzu propast." Isusovo spasenje je definitivno dostupno svima koji veruju u Njega. Isus nije umro samo za one koji će biti spaseni.

Kalvinizam u četiri tačke (zvanično verovanje Got Questions Ministries) smatra da su ostale četiri tačke Armenijanizma nebiblijske, do određene tačke. Rimljanima 3:10-18 snažno govori o potpunoj pokvarenosti. Uslovni odabir umanjuje Božiju suverenost (Rimljanima 8:28-30). Odolevajuća blagodat potcenjuje Božiju silu i odlučnost. Uslovno spasenje čini da spasenje izgleda kao plata za delovanje a ne blagodatni dar (Efescima 2:8-10). Iako postoje problemi u oba sistema, Kalvinizam je mnogo više utemeljen u Bibliji nego Armenijanizam. Međutim, oba sistema ne uspevaju da na adekvatan način objasne odnos između Božije suverenosti i čovekove slobodne volje zbog činjenice da je nemoguće da ograničeni ljudski um razabere koncept koji samo Bog može da razume.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je armenijanizam i da li je u skladu sa Biblijom?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries