settings icon
share icon
Pitanje

Da li je anihilizam biblijski?

српски

Odgovor


Anihilizam (uništenje ∕poništavanje) je verovanje da nevernici neće iskusiti večnu patnju u paklu, već da će se radije “ugasiti” posle smrti. Verovanje u anihilizam(uništenje ∕poništavanje) je posledica pogrešnog shvatanja jedne ili više sledećih doktrina: (1) posledice greha, (2) pravednosti Božije, (3) prirode pakla.

U odnosu na prirodu pakla, anihilisti pogrešno shvataju značenje ognjenog jezera. Očigledno je da ako bi ljudsko biće bilo bačeno u jezero goruće lave, ono bi u trenutku sagorelo. Međutim, ognjeno jezero ima i fizički i duhovni oblik. Duhovni oblik ne može da sagori u pravoj vatri. Izgleda da su nespašeni veskrsnuti sa telom spremnim za večnost baš kao što su i spašeni (Otkrivenje 20:13; Dela 24:15). Ova tela su pripremljena za večnu sudbinu.

Večnost je drugi aspekt koji anihilisti ne uspevaju pravilno da shvate. Anihilisti su u pravu da Grčka reč “aionion,” koja se obično prevodi kao večnost, po definiciji ne znači večno. Specifično se odnosi na jedan “period” ili “eon,” kao određen vremenski period. Međutim, jasno je da u Novom zavetu, upotreba reči “aionion” se ponekad odnosi na večan vremenski period. Otkrivenje 20:10 govori o Satani, zveri, i lažnim prorocima koji će biti bačeni u ognjeno jezero i biti mučeni “danju i noću u sve vekove.” Jasno je da ovo troje ne znači da će se “ugasiti” time što će biti bačeni u ognjeno jezero. Zašto bi sudbina nespašenih bila različita (Otkrivenje 20:14-15)? Najubedljiviji dokaz za večnost pakla se nalazi u Mateju 25:46: “I otići će ovi (nepravedni) u večnu kaznu, a pravednici u život večni.” U ovom stihu se potpuno ista reč koristi za sudbinu i pravednih i nepravednih. Ako će nepravedni biti mučeni za jedan “period,” tada će pravedni samo iskusiti život na Nebu za jedan period. Ako će vernici biti na Nebu zauvek, nevernici će biti u paklu zauvek.

Druga česta primedba anihilista o večnosti pakla je da bi bilo nepravedno s Božije strane da kazni nevernike paklom za celu večnost poradi ograničenog broja greha. Da li je fer da Bog kazni čoveka koji je živeo recimo 70 godina grešnog života, za celu večnost? Odgovor je sledeći – naši gresi nose večne posledice jer su u krajnjoj liniji protiv večnog Boga. Kada je kralj David počinio greh preljube i ubistva rekao je: “Samom tebi zgreših, i na tvoje oči zlo učinih…” (Psalam 51:4). David je zgrešio protiv Vicaveje i Urije, kako onda David može da tvrdi da je zgrešio samo protiv Boga? David je razumeo da su svi gresi u stvari protiv Boga. Bog je večni i beskonačni Bog. I zato svi gresi zaslužuju večnu kaznu. Jedan ovozemaljski primer bi bio da ako uporedite napad na vašeg suseda sa napadom na predsednika Sjedinjenih Američkih Država. Da, oboje je prestup, ali napad na predsednika bi izazvao mnogo veće posledice. Koliko više će greh protiv svetog i beskonačnog Boga garantovati užasne posledice?

Malo ličniji aspekt anihilizma, je ideja da nije moguće da budemo srećni na Nebu ako znamo da neko koga smo jednom mnogo voleli večno pati zbog mučenja u paklu. Kada dođemo na nebo, nećemo imati zašto da se žalimo ili da budemo tužni. Otkrivenje 21:4 nam kaže: “pa će otrti svaku suzu s njihovih očiju i neće više biti smrti, ni žalosti, ni vike, ni bola, jer ono prvo prođe.” Ako neko od naših ljubljenih ne bude bio u Nebu, mi ćemo biti 100% saglasni sa tim da oni tamo ni ne pripadaju – da su osuđeni zbog svog odbijanja da prime Isusa Hrista kao svog Spasitelja (Jovan 3:16; Jovan 14:6). Teško je ovo razumeti, ali mi nećemo biti tužni zato što njih nema tamo. Naš fokus ne treba da bude na tome da li ćemo moći da uživamo na Nebu bez svih naših voljenih, već radije kako možemo svoje voljene da uputimo na veru u Hrista – tako da oni mogu da budu tamo.

Pakao je pretpostavljam prvenstveni razlog zašto je Bog poslao Isusa Hrista da plati kaznu za naše grehe. Da se “ugasimo” posle smrti nije sudbina koje treba da se bojimo, ali večnosti u paklu treba. Isusova smrt je bila beskrajna smrt koja je platila dug za naše beskrajne grehe – tako da mi ne treba da plaćamo za to večno u paklu (Druga Korinćanima 5:21). Sve što treba da uradimo je da poverujemo u Njega i bićemo spašeni, biće nam oprošteno, bićemo očišćeni i dobićemo večni dom na nebu. Bog nas toliko voli da se pobrinuo za naše spasenje. Ako mi odbacimo Njegov dar večnog života, suočićemo se sa posledicama svoje odluke.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li je anihilizam biblijski?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries