Да ли су анђели мушког или женског рода?


srpski
Питање: Да ли су анђели мушког или женског рода?

Одговор:
Библија не говори да су анђели мушког или женског рода. Где год да се род приписује неком анђелу у Писму, то је мушки (1. Мојсијева 19:10-12; Откривење 7:2; 8:3; 10:7). Међутим, ово не говори неопходно да су анђели било ког рода. Матеј 22:30 изгледа да говори да су анђели бесполни: „Јер се о ускрсу нити жене нити удају, него су као анђели Божији на небу”. Ако анђели немају пород, нема потребе ни за полом, бар не у оном смислу као код људи.

На сличан начин Бог се увек говори о себи у мушком роду, иако Он није ни мушког ни женског рода. Бог користи мушки род када о себи говори јер он адекватније објашњава ко он јесте и шта чини, посебно у патријархалној култури у оквиру којих је Библија написана. Ако анђели немају род у некој форми, Писмо онда говори да су углавном или у потпуности мушког рода. Већа је могућност да су анђели бесполни, баш као што је и Бог, и да се мушки род користи да би се они описали и њихово служење Богу.


Врати се на Српску страну
Да ли су анђели мушког или женског рода?