settings icon
share icon
Pitanje

Šta je to agnosticizam?

српски

Odgovor


Agnosticizam je pogled koji kaže da je nemoguće da znamo ili dokažemo Božije postojanje. Reč “agnostic” u osnovi znači “bez znanja.” Agnosticizam je samo intelektualniji oblik ateizma. Ateizam tvrdi da Bog ne postoji – što je pozicija koja se ne može dokazati. Agnostici tvrde da Božije postojanje ne može biti dokazano – da je nemoguće da znamo da li Bog postoji ili ne. Kada se radi o ovom konceptu, agnostici su u pravu. Božije postojanje se ne može empirijski dokazati.

Biblija nam kaže da moramo po veri da prihvatimo činjenicu da Bog postoji. Jevrejima 11:6 kažu: “Ali bez vere ne može mu se ugoditi, jer ko prilazi Bogu mora verovati da ima Boga i da On uzvraća nagradom onima koji ga traže.” Bog je duh (Jovan 4:24) tako da ne može biti viđen ili dodirnut. Osim ako Bog ne odluči da se pokaže, On je u osnovi nevidljiv našim čulima (Rimljanima 1:20). Biblija upućuje na to da se Božije postojanje jasno može sagledati u svemiru, (Psalam 19:1-4), osetiti u prirodi (Rimljanima 1:18-22), i biti potvrđeno u našim srcima (Knjiga propovednika 3:11).

Agnosticizam je u osnovi nevoljnost da se napravi odluka bilo za ili protiv Božijeg postojanja. To je u krajnjoj liniji jedna neutralna pozicija. Teisti veruju da Bog postoji. Ateisti veruju da Bog ne postoji. Agnostici veruju da mi ne treba da verujemo ili ne verujemo u Božije postojanje – jer je nemoguće to da znamo.

Da bismo izneli argumente u ovoj raspravi, hajde da damo jasne i neporecive dokaze o Božijem postojanju. Ako poziciju teizma i ateizma/agnosticizma stavimo u istu ravan, što ima najviše “smisla” da se veruje, – u odnosu na mogućnost života posle smrti? Ako ne postoji Bog, teisti i ateisti/agnostici svi zajedno će prestati da postoje pošto umru. Ako postoji Bog, ateisti i agnostici će morati da odgovaraju Nekome pošto umru. Iz ove perspective, definitvno ima više “smisla” da si teista nego ateista/agnostik. Ako ni jedna pozicija ne može biti potvrđena, nije li mudrije da se napravi svaki mogući napor da se poveruje u poziciju koja će imati željenu posledicu za celu večnost?

Normalno je da imamo sumnje. Postoji toliko stvari u ovom svetu koje mi ne razumemo. Često ljudi imaju sumnje po pitanju Božijeg postojanja jer ne razumeju ili se ne slažu sa stvarima koje On radi ili dozvoljava. Međutim, mi kao ograničena ljudska bića ne treba da očekujemo da budemo u stanju da razumemo beskonačnog Boga. Rimljanima 11:33-34 uzvikuju: “O dubino bogatstva i mudrosti, i znanja Božijeg! Kako su nedokučivi Njegovi sudovi i neistraživi Njegovi putevi! Jer ko je upoznao Gospodnju misao? Ili ko je bio Njegov savetnik?” Mi treba da imamo veru u Boga, i da se pouzdajemo u Njegove puteve po veri. Bog je spreman da se otkrije na čudesne načine onima koji veruju u Njega. Peta Mojsijeva 4:29 objavljuje: “Ali ako i onde potražiš Gospoda Boga svoga, naći ćeš Ga, ako ga potražiš svim srcem svojim i svom dušom svojom.”

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je to agnosticizam?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries