settings icon
share icon
Pitanje

Da li je istina da se sve dešava sa razlogom?

српски

Odgovor


Da li se sve dešava sa razlogom? Kratak odgovor je „da"; zato što je Bog suveren, ne postoje slučajna dešavanja, van kontrole. Božije svrhe mogu biti skrivene od nas, ali možemo biti sigurni da svaki događaj ima razlog iza toga.

Postojao je razlog za slepilo čoveka u Jovanu 9, iako su učenici pogrešno protumačili razlog (Jovan 9:1-3). Postojao je razlog za loš odnos prema Josifu, iako se svrha koju su braća imala za ono što su radila razlikovala od Božije svrhe koja je to dopustila (Postanje 50:20). Postojao je razlog za Isusovu smrt – vlasti u Jerusalimu imale su svoje razloge, zasnovane na zloj nameri, a Bog je imao svoju, zasnovanu na pravednosti. Božija suverenost pruža se čak i do najnižih bića. „Pa ni jedan od (vrabaca) neće pasti na zemlju bez Oca vašega″ (Matej 10:29).

Nekoliko faktora nam pomaže da znamo da se sve dešava sa razlogom: zakon uzroka i posledice, doktrina prvobitnog greha i Božije proviđenje. Sve to ukazuje da se sve dešava sa razlogom, ne samo slučajno ili nasumično.

Prvo, postoji prirodni zakon uzroka i posledice, takođe poznat i kao zakon sejanja i žetve. Pavle kaže: „Ne varajte se, Bog se ne da ismejavati. Jer što čovek seje, ono će i žnjeti: ko seje u svoju plot od ploti će žnjeti pogibao, a ko seje u Duha od Duha će žnjeti večni život″ (Galatima 6:7-8). Ovo znači da u svakom postupku ili reči koju izgovorimo, bilo dobro ili zlo, postoje izvesni neizbežni rezultati koji slede (Kološanima 3:23-25). Neko može da pita: „Zašto sam ja u zatvoru? Da li postoji razlog za to? A odgovor može da bude: „Jer si opljačkao komšijinu kuću i uhvaćen si". To označava uzrok i posledicu.

Sve što radimo je ili ulaganje u telo ili u ulaganje u Duh. Sejaćemo šta god da smo posejali i sejaćemo u količini u kojoj smo posejali. „A ovo znajte: ko škrto seje škrto će i žnjeti, a ko u blagoslovu seje u blagoslovu će i žnjeti″ (2. Korinćanima 9:6). Vernik koji hoda u Duhu i „seje" u Duhu će žnjeti duhovnu žetvu. Ako je njegovo sejanje bilo velikodušno, žetva će biti izobilna, ako ne u ovom životu, onda sigurno u životu koji će doći. Suprotno tome, oni koji „seju" u telu požnjeće život bez punih Božijih blagoslova, i u ovom životu i u životu koji će doći (Jeremija 18:10; 2. Petrova 2:10.12).

Razlozi za koje se neke stvari dešavaju mogu često da se povežu sa prvobitnim grehom u rajskom vrtu. Biblija jasno kaže da je svet pod kletvom (Postanje 3:17), koja za ishod ima nesreće, bolesti, prirodne katastrofe i smrt. Sve te stvari, iako pod Božijom krajnjom kontrolom, ponekad Satana koristi da bi naneo jad ljudima (vidi Jov 1-2; Luka 9:37-42; 13-16). Neko može da pita: „Zašto sam dobio ovu bolest? Da li postoji razlog za to?", a odgovor može da bude jedan ili više ovakvih: 1) „Jer živiš u palom svetu i mi smo svi podložni bolesti"; 2) „Jer Bog te testira i jača tvoju veru"; ili 3) „Jer, Bog te, iz ljubavi, disciplinuje prema Jevrajima 12: 7-13 i 1. Korinćanima 11:29-30".

Zatim, postoji nešto što se zove Božije proviđenje. Doktrina proviđenja kaže da Bog tiho i nevidljivo radi u prirodnom svetu da rukovodi događajima. Bog, u svom proviđenju, sprovodi svoju svrhu kroz prirodne procese u fizičkom i društvenom svemiru. Svaki efekat može da se poveže sa prirodnim uzrokom i nema naznake za čudesno. Najbolje što čovek može da učini da bi objasnio razlog zašto se neke stvari dese tokom prirodnih događaja je da ukaže na „slučajnost".

Vernici kažu da Bog uređuje slučajnosti. Nevernik se ruga takvim idejama, jer veruje da prirodni uzroci mogu potpuno da objasne svaki događaj bez pominjanja Boga. Ipak, Hristovi sledbenici su potpuno uvereni u ovu duboku istinu: „A znamo da Bog sve pomaže na dobro onima koji ga ljube, koji su po njegovoj odluci pozvani" (Riimljanima 8:28).

Knjiga o Ester pokazuje božansko proviđenje na delu. Proterivanje Vašti, odabir Ester, zavera ubica, Hamanov ponos, Mordekajova hrabrost, kraljeva nesanica i krvožednost Zereša i čitanje svitaka – sve u toj knjizi dešava se da bi izbavio Božiji narod. Iako se Bog nikada ne pominje u knjizi o Ester, Njegovo proviđenje, delovanje kroz „slučajnost" se jasno vidi.

Bog uvek deluje u životu svog naroda i Njegova dobrota će im dati dobar kraj (Filipljanima 1:6). Događaji koji definišu naše živote nisu samo proizvodi prirodnih uzroka ili nasumične slučajnosti. Njih Bog vodi i namenjeni su za naše dobro. Često ne uspevamo da vidimo Božije skriveno vođstvo ili zaštitu kako se događaji u našim životima odvijaju. Ali, kada pogledamo unazad na prošle događaje, možemo jasnije da vidimo Njegovu ruku, čak i u vremenima tragedije.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li je istina da se sve dešava sa razlogom?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries