settings icon
share icon
Pitanje

Da li su Mormnoni kult? U šta Mormoni veruju?

српски

Odgovor


Mormonsku religiju je osnovao pre manje od dvesta godina čovek po imenu Džozef Smit. On je tvrdio ga su ga lično posetili Bog Otac i Isus Hrist i da su mu rekli da su sve crkve i njihova kreda jedna gnusoba opustošenja. Džozef je tada krenuo da stvara potpuno novu religiju koja tvrdi da je “jedina istinska crkva na zemlji.” Problem sa Mormonima je da oni protivureče, modifikuju i proširuju Bibliju. Hrišćani nemaju nikakav razlog da veruju da Biblija nije istinita ili adekvatna. Da istinski veruješ u Boga znači da veruješ u Njegovu reč. Svo Pismo je bogonadahnuto, što znači da dolazi od Njega (Druga Timoteju 3:16).

Mormoni veruju da postoje četiri izvora božanski nadahnutih reči, umesto samo jedan. 1) Biblija, “sve dok je prevedena ispravno.” Koji stihovi su neispravno prevedeni nije uvek jasno. 2) Knjiga Mormona koju je “preveo” Smit i publikovao 1830.godine. Smit je tvrdio da je to “najispravnija knjiga” na zemlji, i da osoba može da dođe bliže Bogu ako sledi njene upute, “više od bilo koje druge knjige.” 3) Doktrina i Zaveti se smatra Mormonskim pismom, i sadrži kolekciju modernih otkrivenja u pogledu “Crkve Hristove, one koja je obnovljena.” 4) Biser Velike vrednosti , Mormoni smatraju da razjašnjava doktrine i učenja koja su se izgubila iz Biblije i dodaje svoje sopstveno tumačenje o stvaranju zemlje.

Mormoni veruju sledeće o Bogu: da On nije oduvek bio Uzvišeno Biće u svemiru, već da je to postigao kroz pravedan život i upornost. Oni veruju da Bog Otac ima “telo od mesa i kostiju koje je isto opipljivo kao i čovekovo.” Teorija koja je napuštena od strane modernih Mormonskih lidera a koju je učio, Brigam Jang, je da je Adam zapravo bio Bog i otac Isusa Hrista. Hrišćani znaju sledeće o Bogu: postoji samo jedan istinski Bog (Peta Mojsijeva 6:4, Isaija 43:10, 44:6-8), koji je oduvek bio i koji će uvek postojati (Peta Mojsijeva 33:27, Psalam 90:2, Prva Mojsijeva 1:17), i da On nije stvoren, već da je On Stvoritelj (Prva Mojsijeva poglavlje 1, Psalam 24:1, Isaija 37:16). On je savršen i niko drugi Mu nije ravan (Psalam 86:8, Isaija 40:25). Bog Otac nije čovek, niti je ikada bio (Četvrta Mojsijeva 23:19, Prva Samuilova 15:29, Osija 11:9). On je Duh (Jovan 4:24), i Duh nema telo i kosti (Luka 24:39).

Mormoni veruju da postoje različiti nivoi ili kraljevstva posle života: Božanstveno Kraljevstvo, Zemaljsko Kraljevstvo, Telestijalno Kraljevstvo i krajnja tama. Gde će ljudski rod da završi zavisi od onoga u šta veruju i šta rade u svom smrtnom životu. Biblija nam kaže da posle smrti, mi idemo u Nebo ili u Pakao u zavisnosti od toga da li smo verovali u Isusa ili ne. Da smo van naših tela kao vernici označava da smo sa Gospodom (Druga Korinćanima 5:6-8). Nevernici se šalju u Pakao, ili mesto za mrtve (Luka 16:22-23). Kada Isus bude došao drugi put, mi ćemo primiti nova tela (Prva Korinćanima 15:50-54). Tamo će biti Novo nebo i Nova zemlja za vernike (Otkrivenje 21:1), i nevernici će biti bačeni u ognjeno jezero zauvek (Otkrivenje 20:11-15). Neme druge prilike za otkupljenje posle smrti (Jevrejima 9:27).

Mormoni veruju da je Isusovo utelovljenje posledica fizičkog odnosa između Boga Oca i Marije. Oni veruju da je Isus Bog, ali i da bilo koje ljudsko biće može biti bog. Istorijski hrišćani veruju da je Bog Trojedini i da postoji kao Otac, Sin i Sveti Duh (Matej 28:19). Niko ne može da postane Bog, samo On je sveti (Prva Samuilova 2:2). Mi samo možemo da postanemo sveti u Božijim očima kroz veru u Njega (Prva Korinćanima 1:2). Isus je jedini prvorođeni Sin Božiji (Jovan 3:16) i jedini je koji je ikada živeo bežgrešan, besprekoran život, i koji sada ima najužvišenije mesto na Nebu (Jevrejima 7:26). Isus i Bog su jedno u suštini, jer je Isus bio Jedini koji je postojao pre fizičkog rođenja (Jovan 1:1-8, 8:56). Isus je dao sebe kao žrtvu za nas, i Bog ga je podigao iz mrtvih, i jednoga dana svi će ispovediti da je Isus Hrist Gospod (Filipljanima 2:6-11). Isus nam je rekao da je nemoguće otići na Nebo našim naporima i delima, to je jedino moguće verom u Njega (Matej 19:26). I mnogi neće izabrati Njega. “Uđite na uska vrata; jer su široka i prostrani put koji vodi u propast, i mnogo ih je koji njime ulaze.” (Matej 7:13). Mi svi zaslužujemo večnu kaznu za naše grehe, ali Božija beskrajna ljubav i blagodat su nam omogućile izlaz. “Smrt je naime plata za greh, a blagodatni dar Božiji je – večni život u Hristu Isusu, Gospodu našem.” (Rimljanima 6:23).

Jasno je da postoji samo jedan način da se primi spasenje; da poznamo Boga i Njegovog Sina, Isusa (Jovan 17:3). To se ne postiže delima, već po veri (Rimljanima 1:17, 3:28). Kada imamo ovu veru, mi ćemo automatski postati poslušni Božijim zakonima, krstićemo se zbog ljubavi koj imamo za Njega, a ne zato što je to uslov za spasenje. Ovaj dar možemo da dobijemo bez obzira ko smo ili šta smo uradili (Rimljanima 3:22). “Nema Spasenja ni u jednom drugom, niti ima drugog imena pod celim nebom, danog ljudima, u kom treba da nađemo spasenje.” (Dela 4:12). Iako su Mormoni obično prijateljski nastrojeni, puni ljubavi i ljubazni – oni su uključeni u lažnu religiju koja izvrće Božiju prirodu, Osobu Isusa Hrista i način spašavanja.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li su Mormnoni kult? U šta Mormoni veruju?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries