settings icon
share icon
Pitanje

Šta je islam i u šta veruju muslimani?

српски

Odgovor


Islamska religija nastala je početkom 7. veka. Njen osnivač Muhamed tvrdio je da ga je posetio anđeo Gavrilo. Tokom tih poseta koje su trajale 23 godine, sve do Muhamedove smrti, anđeo mu je navodno otkrivao Božije reči (Bog se na arapskom kaže “Alah”, što su preuzeli i ostali muslimani). Otkrivenja koja su diktirana Muhamedu sakupljena su u Kuranu, svetoj knjizi islama. Islam naučava da je Kuran krajnji autoritet i poslednje Alahovo otkrivenje.

Sledbenici islama, muslimani, veruju da je Kuran savršena reč Božija koja je bila pre početka. Muslimani odbacuju svaku drugu jezičku verziju Kurana. Svaki prevod umanjuje vrednost Kurana koji je pisan na arapskom jeziku. Kuran je najvažnija sveta knjiga, dok se drugom po važnosti smatra Sura koju su napisali Muhamedovi saradnici, a u njoj su zapisane Muhamedove izjave, dela i odobrenja.

Ključna verovanja islama su da je Alah jedini istiniti Bog i da je Muhamed njegov prorok. Samo ispovedanjem ovoga čovek može da se preobrati u islam. Reč “musliman” znači “onaj koji se pokorava Alahu”. Islam podrazumeva da je on jedina prava religija iz koje su nastale druge religije, uključujući judaizam i hrišćanstvo.

Muslimani temelje svoje živote na pet stubova islama:

1. svedočenje: “Nema Boga osim Boga (Alaha), a Muhamed je njegov prorok."

2. molitva: pet puta na dan

3. milostinja: treba je davati siromasima jer sve dolazi od Alaha

4. post: pored redovnog posta svi muslimani moraju da poste i za vreme Ramazana (devetog meseca u islamskom kalendaru)

5. hodočašće ili hadž: bar jednom u životu svaki musliman treba da ode u Meku (dvanaestog meseca u islamskom kalendaru).

Ovih pet načela koja su okosnica muslimanske poslušnosti uzimaju se doslovno i vrlo ozbiljno. Od poslušnosti tim načelima zavisi nečiji odlazak u raj.

Upoređujući islam sa hrišćanstvom, vidimo da između dve religije postoje sličnosti ali i značajne razlike. Islam je monoteistička religija, ali za razliku od hrišćanstva odbacuje koncept Trojstva. U njemu su zastupljeni određeni delovi Biblije kao što su Knjige zakona i Evanđelja, ali on odbacuje većinu biblijskih knjiga smatrajući ih klevetničkim i nenadahnutim od Boga.

Islam uči da je Isus bio samo prorok, a ne Božiji Sin (samo je Alah Bog, pa kako onda može da ima Sina?). Smatra se da je Isus, iako rođen od device, bio stvoren od zemaljskog praha kao i Adam. Muslimani veruju da Isus nije umro na krstu čime poriču jednu od centralnih doktrina hrišćanstva.

I na kraju, Islam uči da čovek odlazi u raj zbog dobrih dela i poslušnosti Kuranu. Biblija, međutim, otkriva da se čovek ne može meriti sa svetim Bogom. Grešnik može da bude spasen verom u Hrista samo zbog Božije milosti i ljubavi (Efescima 2:8-9).

Očigledno, obe religije ne mogu da budu istina. Najveći prorok je bio ili Isus, ili Muhamed. Božija reč je ili Biblija, ili Kuran. Spasenje se dobija ili zbog prihvatanja Isusa Hrista kao Spasitelja, ili zbog života utemeljenog na pet stubova islama. Ponoviću još jednom – ne mogu obe religije da budu istina. Njihovo razdvajanje po ključnim verovanjima određuje i pitanje čovekove večnosti.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je islam i u šta veruju muslimani?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries