На који начин црква представља Христово тело?


Питање: На који начин црква представља Христово тело?

Одговор:
Израз „Христово тело" је уобичајена новозаветна метафора за Цркву (сви они који су истински спашени). Црква се назива „једним телом у Христу" у Римљанима 12:5, „једно тело" у 1. Коринћанима 10:17, „Христово тело" у 1. Коринћанима 12:27 и Ефесцима 4:12 и „тело" у Јеврејима 13:3. Црква се изједначава са „телом" Христовим у Ефесцима 5:23 и Колошанима 1:24.

Када је Христос ушао у наш свет, Он је преузео физичко тело „припремљено" за Њега (Јеврејима 10:5; Филипљанима 2:7). Кроз своје физичко тело, Исус је јасно, опипљиво и храбро показао Божију љубав – посебно кроз Његову пожртвовану смрт на крсту (Римљанима 5:8). После телесног узнесења, Христос наставља своје дело у свету кроз оне које је искупио – Црква сада показује Божију љубав јасно, опипљиво и храбро. На овај начин, Црква функционише као „Христово тело".

Црква се може назвати Христовим телом због ових чињеница:

1) Чланови Христовог тела су придружени Христу у спасењу (Ефесцима 4:15-16).

2) Чланови Христовог тела прате Христа као своју главу (Ефесцима 1:22-23)

3) Чланови Христовог тела су физички представници Христа на овом свету. Црква је организам кроз који Христос објављује свој живот у свету данас.

4) У члановима Христовог тела обитава Христов Свети Дух (Римљанима 8:9).

5) Чланови Христовог тела имају многе различите дарове који одгововарају одређеним службама (1. Коринћанима 12:4-31) „Јер као што је тело једно, и има многе удове, а сви удови тела, иако су многи, једно су тело, тако је и Христос″ (стих 12).

6) Чланови Христовог тела имају заједничку спону са другим хришћанима, без обзира на порекло, расу или службу. „Да не буде цепања у телу, него да се удови једнако брину један за другога″ (1. Коринћанима 12:25).

7) Чланови Хрисотовог тела су сигурни у своје спасење (Јован 10:28-30). Да би хришћанин изгубио спасење, Бог треба да изведе „ампутацију" Христовог тела!

8) Чланови Христовог тела саучествују у Христовој смрти и васкрсењу (Колошанима 2:12).

9) Чланови Христовог тела деле Христово наследство (Римљанима 8:17).

10) Чланови Христовог тела примају дар Христове праведности (Римљанима 5:17)

English


Врати се на Српску страну
На који начин црква представља Христово тело?

Сазнајте како ...

Проведи вечност са БогомПримите опроштај од Бога